افرادی هستند که سعی می کنند لبنان را به هرج و مرج بکشند و بین فرزندان وطن جنگ افروزی وفتنه انگیزی کنند.

نماینده آیت الله العظمی شیخ بشیر النجفی دام ظله در لبنان

افرادی هستند که سعی می کنند لبنان را به هرج و مرج بکشند و بین فرزندان وطن جنگ افروزی وفتنه انگیزی کنند.

18/12/2019
علامه شیخ علی بحسون، نماینده محترم مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شیخ بشیر النجفی (دام ظله) در لبنان و سوریه توضیح دادند: "ماجرای تعرض دیشب به مقدسات مسلمانان که در ضمن حوادث اخیر لبنان اتفاق افتاده آخرین نمونه از این تعرضات نخواهد بود؛ زيرا بر همگان آشکار شده كه عده­ای تلاش می­کنند تا لبنان را به هرج و مرج بکشند و با دامن زدن به آتش اختلافات مذهبی توسط اشخاص نفوذی که هیچ ارتباطی با اسلام ندارند و بویی از وطن پرستی نبرده­اند، بین فرزندان وطن درگیری و فتنه ایجاد کنند "

ایشان افزودند: "ما اهل سنت و پیروان و دوستداران اهل بیت را که به پایبندی و پایداری آنان واقف هستیم، به هوشیاری و بیشترین میزان از خویشتنداری دعوت می­کنیم و از آنان می­خواهیم وارد بازی­ای نشوند که دشمنان دین و وطن می­خواهند".
ارسال
چاپ
ذخیره