نمايندگی دفتر مرجع معظم (دام ظله) در میسان تعدادی از زائرین پیاده امام رضا(علیه السلام) را پذیرایی می نماید

نمايندگی دفتر مرجع معظم (دام ظله) در میسان تعدادی از زائرین پیاده امام رضا(علیه السلام) را پذیرایی می نماید

10/2/2020
نمایندگی دفتر مرجع معظم( دام ظله) در استان میسان تعدادی از زائرین امام رضا (علیه السلام) را که به قصد زیارت ایشان و با پای پیاده عازم شدند را پذیرایی نمود.

و آقای عیسی بخاتی گفت نمایندگی مذبور تعدادی از مؤمنين که به قصد زیارت سلطان امام علی بن موسی الرضا(علیهما السلام) آمدند را مورد پذیرایی قرار داد از آنجا که این خدمات را به بزرگداشت رسیدن مبارک ایشان ارائه داد.

او در خلال سخنانش به این اشاره کرد که نمایندگی تمام آنچه در توانش بوده است را در جهت میزبانی و گرامی داشتن آنها ارائه کرده است در میان استقبال فراوان از این گام مبارک که در آن برادران هزاران کیلومتر را جهت رسیدن به شهر خراسان طی می کنند.

بخاتی اهمیت و جایگاه این زیارت بزرگ و آنچه برای آن از ثواب و اجر عظیم نزد خداوند(سبحانه و تعالی) است را بیان نمود بر اساس آنچه از احادیث فراوانی که در عظمت زیارت غریب الغرباء امام رضا علیه صلوات الله و سلامه وارد شده است.


ارسال
چاپ
ذخیره