نقش بزرگ در ثبات عراق از آن مرجعیت است و درایت مرجعیت عراق را از بحران ها خارج نمود

حضرت حجة الاسلام و المسلمين شيخ علی نجفی در گفتگو با رسانه ها

نقش بزرگ در ثبات عراق از آن مرجعیت است و درایت مرجعیت عراق را از بحران ها خارج نمود

6/8/2014
حضرت حجة الاسلام و المسلمين شیخ علی نجفی (دام تأییده) مدیر دفتر مرجعیت (دام ظله) در گفت و گویی که با رسانه ها داشت تأکید کرد که مرجعیت دینی در نجف اشرف نقش بزرگی در ثبات عراق و عبور آن از بحران هایی که خلال چند سال گذشته بر عراق گذشت، داشته است، همراه با اشاره به اینکه درایت مرجعیت دولت های عراق را از بسیاری از مهلکه هایی که بر عراق گذشت خارج نموده است.

حجة الاسلام و المسلمين شیخ نجفی بیان کردند مرجعیت دینی در نجف اشرف منحصر به یک گروه نبوده است بلکه برای عموم مسلمان بوده است و بلکه حتی از ابعاد فرقه ای و دینی نیز عبور کرده است و همانطور که برای مسلمانان بوده برای مسیحیین و صابئين نیزبوده است با اشاره به اینکه مرجعیت در از بین بردن حس فرقه گرایی که در مدت زمانی معینی در کشور بر اثر توطئه های خارجی شائع بود موفق بوده است.

ایشان اضافه نمودند که مرجعیت به حق شیر ايمنی عراق بوده است و خونریزی و جنگ های فرقه ای در عراق را متوقف نمود و همبستگی را به جامعه ی عراقی بازگرداند، با این توضيح که  فتوی مرجعیت هنگامی که جهاد کفائی را اعلان نمود هیبت را به ارتش عراق بازگرداند و مقیاس ها را به طور کلی بر علیه دشمنان مردمان عراق واژگون نمود، آنجا که نیروهای امنیتی نقش خود در حمله جهت سیطره یافتن بر شهرها را بعد از آنکه به دست نیروهای تروریستی ساقط شد به دست گرفتند.ارسال
چاپ
ذخیره