حوادثِ منطقه بر اساس نقشه های استکبار جهانی رقم می خورد.

حجة الإسلام والمسلمين شيخ علي النجفي درگفتگو با رسانه های ایرانی

حوادثِ منطقه بر اساس نقشه های استکبار جهانی رقم می خورد.

17/8/2015
* پیروزی ها در عراق نزدیک شده و داعش بیرون رانده خواهد شد.

* عراق در مسیر اصلاح به سوی نفی سهم خواهی و از بین بردن فساد پیش می رود.

* درایت مرجعیت دینی در نجف اشرف عراق و ملت آن را حفظ کرد.

حجت الاسلام والمسلمین علی النجفی دام تأییده مسؤول دفتر حضرت آیت الله العظمی شیخ بشیر النجفی دام ظله در نشست های رسانه ای که با رسانه های ایرانی در حاشیه شرکت در ششمین کنفرانس بین المللی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تهران داشتند، بر این نکته تأکید کردند که: امروزه استکبار جهانی تنها کسی است که از رخدادها و هرج و مرج های جاری در جهان اسلام و کشورهای عربی بهره  می جوید.

حجت الاسلام والمسلمین علی النجفی بیان کردند: هدف از گسترش هرج و مرج، فساد، کشتار و ویرانی، آشفتگی و پراکندگی امت اسلام و سیطره بر منابع و ثروت های آنان است. ایشان افزودند حوادثِ منطقه بر اساس نقشه های استکبار جهانی و دیگر کشورهای غربی حامی آن رقم می خورد.

مسؤول دفتر حضرت آیت الله العظمی شیخ بشیر النجفی دام ظله در خصوص عراق گفت: عراق در مسیر آزادی کامل شهر-هایش از سیطره داعش تکفیری پیش می رود و پیروزی های نهایی نزدیک شده و داعش به خارج از مرزهای این کشور رانده خواهد شد. در کنار عملیات نظامی در عراق، این کشور به سوی اصلاح سیاسی و اقتصادی و دوری از سهم خواهی و نابودی فسارد اداری و مالی پیش  می رود.

حجت الاسلام والمسلمین علی النجفی تأکید کردند که مرجعیت دینی در نجف اشرف با درایت و اشتیاق تمام، همه توطئه هایی که با هدف پاره پاره کردن عراق و پراکندگی ملت آن است خنثی کرده است. همه مردم عراق با گرایش های مختلف دینی، قومیتی و حزبی عنصری اساسی در حفظ وحدت و یکپارچگی عراق بوده اند.


ارسال
چاپ
ذخیره