مرجع معظم (دام ظله) پذیرای سرپرست تولیت شرعی آستان مقدس حسینی و هیئت همراه ایشان می باشد

مرجع معظم (دام ظله) پذیرای سرپرست تولیت شرعی آستان مقدس حسینی و هیئت همراه ایشان می باشد

11/2/2020
مرجع معظم (دام ظله) پذیرای سرپرست تولیت شرعی آستان مقدس حسینی حضرت حجة الاسلام و المسلمين شیخ عبدالمهدی کربلائی (دام حفظه) و هیئت همراه ایشان، خدمتگزاران آستان مطهر حسینی بود.

مرجع معظم (دام ظله) ناراحتی خودشان را نسبت به تهاجمی که فرزندان جوانمان متعرض آن هستند و هدف آن منحرف نمودن آنان از ارزشها و اصولشان می باشد ابراز کرد، در این رابطه به ضرورت محافظت از مبانی و اصول فرزندان گرانقدرمان و اصلاح مراکز آموزشی اشاره کرد، در این رابطه از تلاشهایی که دبیرخانه آستان مقدس حسینی در خدمتگزاری به آستان های مقدس و خدمت به فرزندان جوانمان ارزانی داشته است تمجید کرد.

به همین منظور گفت و گو در باب أهمیت و جایگاه حوزه علمیه نجف اشرف، موقعیت و اصالت آن و آنچه به نسل ها ارائه کرده است جریان یافت، تا اینکه مرجع معظم(دام ظله) دعا نمود تا خداوند کسانی که در این حوزه مبارک مشغولند و کسانی که در آستان های مقدس خدمت می نمایند را حفظ نماید.

جناب تولیت از خداوند(عزّ اسمه) درخواست نمود تا مرجع معظم (دام ظله) و باقی مراجع عظام را برای برپا نگاه داشتن پرچم علم و تواضع و تقوی در سراسر نجف اشرف و حوزه ی گرانقدرش خفظ نماید.