مرجع معظم (دام ظله) از جناب علامه سید محمد باقر مصباح میزبانی می کند

مرجع معظم (دام ظله) از جناب علامه سید محمد باقر مصباح میزبانی می کند

16/2/2020
مرجع معظم(دام ظله) از آية الله علامه سید محمد باقر مصباح یکی از مهمترین علمای بزرگ در شهر مشهد مقدس در ایران و هیئت همراه ایشان میزبانی کرد.

مرجع معظم ( دام ظله) اهمیت، جایگاه و عظمت اهل بیت نبی اعظم (صلی الله علیه و آله) و نقش بزرگ و عظیم ایشان در نفوس مومنین و بر انسانیت به شکل کلی خصوصا حضرت فاطمة زهراء (علیها السلام) را ابراز داشتند.

جناب سید مصباح به نوبه ی خود، قدردانی خود را به مرجع معظم (دام ظله) به جهت حسن میزبانی و آنچه از وقت مبارک در اختیار قرار دادند اظهار کرد.