مدیریت پویشی خیریه به نفع تعدادی از خانواده های مستمند توسط نمايندگی دفتر مرجع عالیقدر دام ظله در بغداد

مدیریت پویشی خیریه به نفع تعدادی از خانواده های مستمند توسط نمايندگی دفتر مرجع عالیقدر دام ظله در بغداد

30/7/2020
نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر دام ظله در پایتخت، بغداد/الوشاش پویشی خیریه به نفع تعدادی از خانواده های مستمند و ایتام را مدیریت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید غالی الشرع در این باره گفت: "این پویش در چارچوب یکی از پویش های خیریه  بود که افتخار خدمت به اهالی عزیز ما از اقشار مختلف را در آن داشتیم".

وی افزود: اهمیت این پویش ها در کاهش فشار از روی دوش هموطنان گرامی در پرتو شرایط بهداشتی حاکم است و مستلزم این است که همه ما از خانواده های گرامی پشتیبانی و حمایت کنیم. 

حجت الاسلام والمسلمین غالی به سهم خود از همه برادران خیر برای استمرار حمایت هایشان از طرح های نمایندگی (به تعبیر وی) تشکر و قدردانی نمود.