مشارکت نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در استان بصره در اعتراض به دشمنان کتاب خداوند متعال (عز اسمه)

پس از قرائت بیانیه دفتر مرجع عالیقدر نجفی

مشارکت نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در استان بصره در اعتراض به دشمنان کتاب خداوند متعال (عز اسمه)2/7/2023


     نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در استان بصره در اعتراض به اقدامات دشمنان قرآن کریم مشارکت کرد.

    آقای محمد الجابری در اینباره فرمودند: این اعتراض شاهد قرائت بیانیه دفتر مرجع عالیقدر بشیر نجفی (دام ظله) بود که اعتراض خود را به اهانت دشمنان خدا به قرآن کریم ابراز نمود. شرکت کنندگان در این اعتراض اقدامات توهین آمیزی که یکی از دشمنان خدا با حمایت حکومت سوئد انجام داد، و احساسات دو میلیارد مسلمان را جریحه دار کرد، محکوم کردند.

   ایشان افزودند: خدمت به قرآن کریم در واقع تبیلغ رسالت خداوند است؛ لذا همه عالم باید بدانند که اسلام مردانی دارد که رسالت آن را به دوش می کشند، و قرآن مردانی دارد که پرچم آن را بالا می برند و رسالت و پیام آن را تبلیغ می کنند و همه دارایی خود را برای دفاع از آن فدا می کنند؛ همچنین همه جهانیان باید بدانند که این حقوق با وجود مرجعیت دینی هرگز تباه نخواهد شد؛ و قرآن کریم پیام خداوند متعال است که باطل هرگز به آن راه نیافته و هیچ احدی -هر کسی که باشد- حق تعدی به این حق و نادیده گرفتن آن را ندارد.

    آقای الجابری این اعتراضات که در حمایت از اسلام، عدالت خواهی و حقیقت است را ارج نهادند و از همه شرکت کنندگان تشکر کردند.
به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره