دیدار نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر (دام ظله) در بغداد با اعضا و چهره های برخی قبایل عراق

دیدار نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر (دام ظله) در بغداد با اعضا و چهره های برخی قبایل عراق26/10/2020


نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر (دام ظله) در بغداد، در راستای انتشار ارشادات و توصیه های مرجعیت دینی نجف اشرف، با اعضا و چهره های قبایل عراقی دیدار کرد.

شیخ عادل الکعبی در این دیدار با تاکید بر اهمیت تحکیم ارتباط با نجف اشرف و پیروی از رهنمودهای مرجعیت، آن را راه نجات در دنیا و آخرت دانست.

وی همچنین به تبیین ضرورت ایفای نقش مردان قبایل عراق در جامعه پرداخت و نقش آنان را در تحکیم ثبات و همبستگی میان تمامی اعضای جامعه، مهم قلمداد کرد.

کعبی از روحیه بلند مردم عراق در یاری و همراهی مرجعیت گرانسنگ نجف اشرف در تمام نقطه نظرهایشان تجلیل نمود.به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره