مرجع عاليقدر دام ظله بر نقش بزرگی که خادمان امام حسین علیه السلام در زنده نگاهداشتن یاد ایشان و تعظیم شعائر حسینی ایفا می کنند تأکید کرد

مرجع عاليقدر دام ظله بر نقش بزرگی که خادمان امام حسین علیه السلام در زنده نگاهداشتن یاد ایشان و تعظیم شعائر حسینی ایفا می کنند تأکید کرد9/2/2021مرجع عالیقدر دام ظله از نقش بزرگ و مهمی که خادمان امام حسین علیه السلام برای خدمت به امام حسین علیه السلام ایفا می کنند خبر داد و بر شأن والا و اجر عظیم این نقش که فضائل آن قابل شمارش نیست تأکید کرد.

معظم له تأکید کرد که زنده نگاه داشتن یاد اباعبدالله الحسین علیه السلام زنده نگاه داشتن دین است و تعظیم شعائر ایشان از والاترین مراتبی تقرب به خداوند متعال است و نهضت امام حسین علیه السلام برای بزرگداشت و تکریم دین و اصلاح امت بود.

این توصیه ها و راهنمایی ها خطاب به تعدادی از خادمان امام حسین علیه السلام به علاوه چندین تن از بزرگان و شخصیت های برجسته عشایر استان نجف اشرف و به منظور قدردانی معظم له از همه تلاش هایی ایراد شد که در راه احیای شعائر الهی و دینی مبذول می شود.

گروه دیدار کننده نیز به سهم خود از حسن استقبال مرجع عالیقدر دام ظله و از نصائح و راهنمایی های پدرانه ایشان تقدیر و تشکر کردند.به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره