ما خواستار احترام به حاکمیت عراق و همکاری با طرف های رسمی برای تأمین استقرار و آبادانی و رونق اقتصادی هستیم

مرجع عالیقدر در استقبال از سفیر هلند

ما خواستار احترام به حاکمیت عراق و همکاری با طرف های رسمی برای تأمین استقرار و آبادانی و رونق اقتصادی هستیم14/2/2021* مرجعیت نجف اشرف همواره به ساخت کشوری قانون مدار که در آن قانون حاکمیت می کند دعوت نموده است.

مرجع عالیقدر دام ظله از آقای میشل رینتینار سفیر کشور هلند در عراق و هیئت همراه استقبال نمود. ایشان در این دیدار اعلام کردند از هر نوع تلاشی که روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین کشورهای اروپایی به ویژه هلند با کشور عراق را استحکام می بخشد، استقبال می کنند؛ با این شرط که این همکاری به نفع ملت ها باشد.

معظم له از اهمیت استحکام روابط عراق و هلند که به رونق اقتصادی دو کشور کمک می کند سخن گفتند و خواستار آن شدند علاوه بر این که پروژه های اجرا شده در منجر به اشتغال نیروی انسانی و کارگران عراقی می شود، عامل اساسی برای ایجاد زیرساخت های عراق به ویژه در زمینه انرژی و برق باشد.

ایشان تأکید کردند که کارزار آینده، جنگ اقتصادی است و مرجعیت دینی هر نوع دخالت در امور داخلی عراق را از سوی هر کشوری که باشد، خواهد پذیرفت. همچنین مرجعیت عراق خواستار احترام به حاکمیت عراق و همکاری با طرف های رسمی برای تأمین استقرار و آبادانی و رونق اقتصادی است.

جناب وزیر آقای ریتینار نیز به سهم خود از این دیدار ابراز خوشوقتی نمود و از حسن میزبانی معظم له تشکر و از نصائح و راهنمایی های ایشان استقبال نمود. آقای وزیر تأکید کرد که هلند شریک و حامی عراق و دولت آن باقی خواهد ماند همچنین اشاره نمود: بسیار سعادتمند است که حامل پیام مهم ترین و بزرگترین قدرت مذهبی در جهان برای کشور خود است.به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره