ضمن اعتراض به برافراشتن پرچم همجنس گرایان از طرف هیأت دیپلماتیک در گذشته

مرجع عالیقدر در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا و هیئت همراه

ضمن اعتراض به برافراشتن پرچم همجنس گرایان از طرف هیأت دیپلماتیک در گذشته25/11/2020*اتحادیه اروپا به توسعه فعالیت های اقتصادی با عراق در راستای منافع مشترک ملت ها دعوت می کند و برخی مشکلات را حل می نماید.

*از جامعه بشری می خواهیم برای حل مشکل خدمات و بیکاری در عراق در کنار این کشور باشند.

مرجع عالیقدر دام ظله با سفیر اتحادیه اروپا در جمهوری عراق، جناب آقای مارتن هوت و هیأت همراه دیدار نمودند.

ایشان علاوه بر تأکید برضرورت و اهمیت فرهنگ احترام به آراء دیگران، افزودند نباید این فرهنگ از چارچوب مقدسات و آداب و سنن، هویت ها، ارزش ها، اخلاق و دین نیز خارج شود و تجاوز نماید. همچنین بر تلاش برای توسعه و بارور نمودن آراء و افکار و اهداف مشترک بین دو طرف در زمینه های مورد اهمیت بین آنها، به منظور توسعه ، رشد و حرکت کردن چرخ آزادی ها و احترام به اندیشه ها و آراء، مادامی که تحت تأثیر هیچ کشورو طرف خاصی قرار نگیرد، تأکید نمودند. به ویژه که عراق کشور میزبان است و میهمان باید در چارچوب احترام به قوانین و دین و مقدسات کشور عمل کند.

مرجع عالیقدر دام ظله اعتراض خود را به برافراشتن پرچم همجنس گرایان در ساختمان هیأت اتحادیه اروپا در عراق اعتراض نموده و این کار را تجاوزی به ارزش های و نظام میزبانی و علاوه بر آن اصول عراق است.

همچنین مرجع عالیقدر دام ظله در خلال این دیدار بر اهمیت توسعه روابط عراق و اروپا  در راستای منافع مشترک تأکید نمود، به ویژه در حوزه های، اقتصادی که به نفع ملت عراق و کشورهای اتحادیه اروپا باشد. در این راستا به اهمیت حمایت از عراق برای جلوگیری از بیکاری جوانان این کشور اشاره نمود و دولت ها را به سرمایه گذاری درعراق و اجرای پروژه های مختلف در سرزمین های عراق  و به منظور جلوگیری از ظاهره بیکاری و حل بسیاری از مشکلات فرعی توصیه نمود.

ایشان بر اهمیت حمایت و پشتیبانی از عراق به منظور مشارکت در رفع مشکل خدمات از جمله برق، آب و بحران مسکن و تبادل تجربیات اروپایی و سرمایه گذاری متناسب با رسالت انسانی ای که اروپا داعیه دار آن است، تأکید نمود.

آقای هوت نیز به سهم خود از حسن استقبال مرجع عالیقدر تشکر و قدردانی نمود و از زیارت نجف اشرف و مرجعیت دینی در آن اظهار خوشبختی کرد و سپر اتحادیه اروپا را به عنوان پیام و نماد شکر و قدردانی از مواضع حکیمانه مرجعیت دینی در راستای تحقق صلح به مرجع عالیقدر دام ظله هدیه داد.

به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره