این امکان وجود دارد که مانند پرونده اقتصادی، اروپا در خدمت منافع عراق و کشورهای اروپایی در کنار این کشور بایستد.

نماينده مرجع عالیقدر در دیدار با گروه اعزامی از پارلمان اروپا

این امکان وجود دارد که مانند پرونده اقتصادی، اروپا در خدمت منافع عراق و کشورهای اروپایی در کنار این کشور بایستد.28/3/2021* از همه درخواست می کنیم عراق را از عرصه درگیری و رقابت و نفوذ خارج کنند، و نمونه ای برای توازن سیاسی ایجاد کنند و به حق حاکمیت عراق احترام متقابل بگذارند.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی النجفی دام تأییده، نماینده مرجع عالیقدر دام ظله و مسؤول دفتر معظم له با اعضای گروه اعزامی از پارلمان اروپا MEP، تعدادی از پژوهشگران، مستشاران و سیاستمداران به ویژه دو نفر از مهمترین اعضای پارلمان اروپا آقای میک والاس و خانم کلر دالی دیدار کردند.

ایشان در سخنان خود بر اهمیت احترام به حق حاکمیت عراق تأکید نموده و افزودند: ما از هر کسی که با این اصل عمل کند استقبال می کنیم و همگان را به ایجاد روابط متوازن مبنی بر تبادل منافع بین کشورها به ویژه در زمینه اقتصادی دعوت می کنیم. در این راستا تأکید کردند: "ما درک می کنیم که اروپا با مردم عراق همدلی و همدردی و برای تحکیم حاکمیت عراق تلاش می کند، اما اروپا نتوانست به طور آشکار و صریح با عراق همکاری کند یا به صورت آشکار بر علیه کسانی باشند که عراق را آزار می دهند".

وی در زمینه اقتصادی تأکید کرد: "این امکان وجود دارد که مانند پرونده اقتصادی، اروپا در خدمت منافع عراق و کشورهای اروپایی در کنار این کشور بایستد. این همکاری به نفع طرفین خواهد بود. عراق ثروت ها و ذخایر زیادی دارد و با مشکلات اقتصادی مواجه است و اندیشه ها و کارخانه ها در غرب هستند. بنابراین به دور از پایگاه های نظامی مرگبار، می توان با منابع عراق، کار اقتصادی و خدماتی برای کشورها انجام داد".

افزون بر این، ایشان به اهیمت تبعیت از سیاست  شفافیت در معاملات اشاره کردند. با شفافیت همه مشکلات طولانی بین طرفین پایان می پذیرد. مردم اروپا باید این حقیقت مهم را بدانند که بسیاری از سیاستمداران به هر شکلی در ترویج  و گسترش فرهنگ جنگ افروزی با هدف تجارت اسلحه سهیم بوده اند. ما هیچ نشانه ای برای خوشبینی به اصلاح وضع پیچیده موجود در منطقه نمی یابیم و از همه درخواست می کنیم عراق را از عرصه درگیری و رقابت و نفوذ خارج کنند، و نمونه ای برای توازن سیاسی در منطقه و همه دنیا ایجاد کنند. هیچ کشوری نباید بر هیچ کشور دیگری حاکمیت یا قیمومیت داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین النجفی به اهمیت احترام به فرهنگ  ها، تاریخ، هویت ها و ملت ها اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه تلاش ها و بازی های زیادی را می بینیم تا هویت عراق را تغییر دهند و این کار به شدت غیر قابل قبول است.

گروه اروپایی نیز به سهم خود از این دیدار تشکر کردند وشرحی از چشم انداز خود را که مربوط به عراق است ارائه نمودند. این دیدار نیز به طور ویژه به عنوان بخشی از پرونده عراق در پارلمان اروپا و با هدف پیشرفت و فعال سازی روابط با عراق انجام شده است.

به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره