دیدار مرجع عاليقدر دام ظله با گروهی از مؤمنان کشور اسلامی پاکستان

دیدار مرجع عاليقدر دام ظله با گروهی از مؤمنان کشور اسلامی پاکستان16/7/2021


مرجع عالیقدر دام ظله در دفتر مرکزی خود با گروهی از مؤمنان کشور اسلامی پاکستان دیدار کرد  و مجموعه ای از توصیه های پدرانه و راهنمایی های مهم را ارائه نمود.

ایشان بر اهمیت و جایگاه کشور عراق به طور کلی و نجف اشرف به خصوص تأکید کرده و به اهمیت الهام گرفتن مؤمنانی که از جای جای کره خاکی به عتبات مقدسه مشرف می شوند از اعتبار و جایگاه عتبات مقدسه اشاره نمود. اعتبار و جایگاهی که از قداست و طهارت کسانی وام  گرفته اند که در این سرزمین مدفون هستند.

معظم له همچنین به اهمیت همبستگی مؤمنان و ضرورت همبستگی و روابط ملت های مسلمان با هم اشاره کردند.

افزون بر این، گروه دیدار کننده مراتب شکر و سپاس خود را از مرجع عالیقدر دام ظله به خاطر اختصاص وقت  مبارک خود و همچنین توصیه های راهگشا و پندهای پدرانه ایشان ابراز داشتند.به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره