مرجع عالیقدر دام ظله به بیانیه دفتر آیت الله العظمی سیستانی دام ظله و راهنمایی ها و توصیه های گرانقدر ایشان به عنوان نقشه راه هموطن عراقی اکتفا می کند

نماينده مرجع عالیقدر دام ظله در گفتگویی تلوزیونی

مرجع عالیقدر دام ظله به بیانیه دفتر آیت الله العظمی سیستانی دام ظله و راهنمایی ها و توصیه های گرانقدر ایشان به عنوان نقشه راه هموطن عراقی اکتفا می کند30/9/2021


حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی النجفی: هموطن عراقی باید بسیار تیزبین و با قدرت تشخیص بالا باشد و نسبت به کسی که به او رأی می دهد کاملا شناخت داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی النجفی: پالمان آینده عراق باید از نظر تصویب قوانین و مقررارتی که به نفع مردم و جامعه است و حاکمیت ملی عراق را تقویت می کند با پارلمان های سابق متفاوت باشد.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی النجفی: مرجعیت دینی در عراق شدیدا مشتاق است تا برای عبور از این مرحله حساس در تاریخ عراق، گفتمانش دارای پیام های واضح و آشکار باشد.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی النجفی: هموطنان عراقی نباید به کسانی رأی بدهند که دربرابر کشور و ملت عراق کوتاهی کرده  و توانمندی ها و دارایی های کشور را به بازی گرفته اند. کسانی که درباره امنیت و سلامت مردم و حاکمیت ملی عراق بی توجه ولامبالات بوده اند.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی النجفی بر نقش و اهمیت كميسيون عالی انتخابات در کنار نیروهای امنیتی در موفقیت آمیز بودن  فرایند انتخابات در مرحله پیش رو تأکید نمود.

نماینده مرجع عالیقدر حضرت آیت الله النجفی دام ظله و مسؤول دفتر ویژه ایشان حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی النجفی دام تأییده بیان کرد: مرجعیت دینی در نجف اشرف از زمان شروع عصر جدید عراق همواره مشتاق آن است که هموطنان این کشور تصمیم گیرنده اول و آخر درباره کسانی باشند که نماینده آنان در نهادهای قانونگذاری و اجرایی به شکل مستقیم و غیر مستقیم هستند. این سخنان در ضمن گفتگوی تلوزیونی با ماهواره العراقیه مطرح شد. وی اشاره کرد: کشور عراق در دو دهه گذشته شاهد مراحل جدیدی از ایجاد منظومه اداری-سیاسی بوده و گامهایی از طریق وضع قانون جدید، سیستم جدید و دیدگاه هایی جدید برای تشکیل آن برداشته شده است.

وی افزود: هموطن عراقی پس از طی همه مراحل گذشته که آن را تجربه کرده، باید بسیار تیزبین و با قدرت تشخیص بالا باشد و نسبت به کسی که به او رأی می دهد کاملا شناخت داشته باشد. این شناخت باید از طریق مطالعه و بررسی صحنه سیاسی سابق و تصمیمات و مواضع صادر شده از سوی سیاستمداران و واحزاب سیاسی و معیارهای  یکپارچگی وپیروزی و حاکمیت سیاسی آن اتفاق بیافتد.

حجت الاسلام والمسلمین النجفی افزود: پالمان آینده عراق باید از نظر تصویب قوانین و مقررارتی که به نفع مردم و جامعه است و حاکمیت ملی عراق را تقویت می کند با پارلمان های سابق متفاوت باشد.

ایشان همچنین ادامه داد که مرجعیت دینی در عراق شدیدا مشتاق است تا برای عبور از این مرحله حساس در تاریخ عراق، گفتمانش دارای پیام های واضح و آشکار باشد و مسؤولیت را در برابر هموطن قرار دهند تا به صورت پویا و آگاهانه نماینده اصلح را برای نمایندگی از خود به زیر گنبد پارلمان بفرستند و اقدام به رفع و جبران مشکلاتی کنند که در اثر سوء انتخاب یا عدم مشارکت فعال در انتخابات ایجاد شده است. 

شیخ نجفی توضیح داد که قانون انتخابات کنونی نماینده و انتخابگر را در مکان جغرافیایی یا شهر خاصی محدود میکند. انتخاب کننده باید نامزد انتخابات را بشناسد چه این نامزد جدید باشد و چه با تجربه. وی باید درباره شخصیت نامزدها و مواضع آنان تحقیق کند تا انتخابی بر اساس معیارهای تعیین شده توسط مرجعیت و بر اساس مبانی و اصول نهادینه شده در جان و نهاد مردم عراق داشته باشد. هموطن عراقی باید ایمان داشته باشد و به کسانی رأی ندهند که دربرابر کشور و ملت عراق کوتاهی کرده  و توانمندی ها و دارایی های کشور را به بازی گرفته اند. کسانی که درباره امنیت و سلامت مردم و حاکمیت ملی عراق بی توجه ولامبالات بوده اند.

ایشان بیان کردند که مسؤولیت بزرگ بر دوش کمیسیون عالی انتخابات است. و آرزو می کنیم که در حد و اندازه مأموریت ملی خود و پیروزی در آن بر اساس معیارهای صداقت، شفافیت و بی طرفی باشند. وی همچنین افزودند که مسؤولیت بزرگتر بر عهده نیروهای امنیتی است تا این فرایند را با موفقیت پشت سر بگذرانند و از جان و رأی هموطنان محافظت کنند و اجرای بی طرفی  و رعایت فاصله اجتماعی را تضمین نمایند.به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره