دیدار مرجع عالیقدر دام ظله با معاون وزیر تجارت

دیدار مرجع عالیقدر دام ظله با معاون وزیر تجارت27/5/2022


مرجع عالیقدر دام ظله با ستار الجابری معاون وزیر تجارت و هیأت عالی رتبه وزارتخانه و مدیران نهادهای این وزارتخانه در نجف اشرف دیدار کردند.

مرجع عالیقدر تأکید کردند: عراق با بحران های زیادی دست و پنجه نرم می کند از جمله بیکاری در جامعه و وجود قشر گسترده ای از فقرا.

ایشان همچنین اشاره کردند در مورد پرونده هایی که برای ملت عراق و برای پایان دادن به رنج این مردم مهم است، قصور و تقصیر آشکاری وجود دارد.


به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره