مشارکت نماینده دفتر مرجع عالیقدر شیخ نجفی (دام ظله) در مراسم فارغ التحصیلی جمعی از دانشجویان دانشگاه کوفه

مشارکت نماینده دفتر مرجع عالیقدر شیخ نجفی (دام ظله) در مراسم فارغ التحصیلی جمعی از دانشجویان دانشگاه کوفه20/11/2022جناب شیخ علی نجفی (دام تاییده) نماینده مرجع عالیقدر شیخ نجفی (دام ظله) و مدیر دفتر مرکزی ایشان در نجف اشرف در جشن فارغ التحصیلی جمعی از دانشجویان دانشگاه کوفه شرکت کرد.

جناب شیخ علی نجفی به مسؤولان آموزشی دانشگاه و دانشجویان این دانشگاه تبریک گفته و برای آنان دعای موفقیت و بهروزی کردند.

ایشان در این سخنرانی خاطرنشان کردند که جوانان نیروی محرکه جامعه هستند که باید توجه و اهتمام ویژه ای به آنها شود و از توانایی های آنان برای توسعه و آبادانی کشور و همگام شدن با کشورهای توسعه یافته بهره برد.

به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره