پس از تقدیم رایت امام حسین (علیه السلام)... تقدیر از مواضع و اقدامات (کاروانهای حمایت لوجستیک) و تلاشهای آنان برای یاری عراق، توسط نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در بصره

پس از تقدیم رایت امام حسین (علیه السلام)... تقدیر از مواضع و اقدامات (کاروانهای حمایت لوجستیک) و تلاشهای آنان برای یاری عراق، توسط نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در بصره22/4/2022


نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در استان بصره – و در راستای فعالیتهای تبلیغاتی خود- از مواضع و اقدامات بارز (کاروانهای حمایت لوجستیک) و تلاشهای آنان برای نصرت و پیروزی عراق قدردانی کردند. نمایندگی با تقدیم پرچم امام حسین (علیه السلام) از مواضع شرافتمندانه آنان در این راه قدردانی کردند.

جناب آقای شیخ علی المالکی -در خلال سخنان خود- بر اهمیت اقدامات کاروانهای حمایت لوجستیک در خلال جنگ با ایادی کفر، الحاد و شرک که در داعش نمود یافته بود، و پس از آن نبرد، تاکید کردند. اقداماتی که این کاروانها انجام داده اند بسیار ارزشمند بود و همگام با رزمندگان در جبهه های جنگ برای آزاد سازی میهن مشارکت کردند؛ به طوری که نظیر آن را در جهان مشاهده نکرده بودیم. به راستی که این اقدامات در تمام سطوح بی نظیر بود.

ایشان خاطرنشان کرد: " نمایندگی دفتر این تلاشها را ارج مینهد و برای پاسداشت آن پرچم پرافتخار و مقدس امام حسین (علیه السلام) را به آنان تقدیم میکند. تا در نبرد با شرارت و پلیدی ناصر و معین آنان باشد.

آقای المالکی مراتب تقدیر و تشکر خود را از این قهرمانان غیور که ندای مرجعیت دینی در نجف اشرف را لبیک گفتند، ابراز داشت. این قهرمانان نمونه بارز از خودگذشتگی در تاریخ معاصر ما هستند.
به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره