Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi'nin (Allah onun ömrünü uzun etsin.) temsilcisi ve merkez büro genel müdürü sayın şeyh Ali Necefi, Yerli göçmenlerin (Yerli Mültecilerin) korunmasında müçtehidlerin ve dini şahsiyetlerin rolü konulu konferansa katıldı

Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi'nin (Allah onun ömrünü uzun etsin.) temsilcisi ve merkez büro genel müdürü sayın şeyh Ali Necefi, Yerli göçmenlerin (Yerli Mültecilerin) korunmasında müçtehidlerin ve dini şahsiyetlerin rolü konulu konferansa katıldı11/2/2022


Şeyh Ali Necefi: “Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, Irak'taki zor zamanlarda, ülke her türlü çekişme ve başıboşluğun içine gömüldü.” Dedi.

Şeyh Ali Necefi:            “Kanaat önderleri olan dini müçtehitler; yerlerini ve yurtlarını terk eden ailelerin tekrar şehirlerine, köylerine ve doğal hayatlarına geri dönmeleri için gerekli tüm şartların yaratılmasından yanadır.” Dedi.

Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi'nin (Allah onun ömrünü uzun etsin.) temsilcisi ve merkez büro genel müdürü sayın şeyh Ali Necefi, Necef el Eşref şehrinde Cenevre Örgütü tarafından organize edilen, taklit mercii’lerinin temsilcilerinin, İslam mezheplerinin ve Irak'ta yaşayan azınlıkların temsilcilerinin katıldığı mültecilerin korunmasında müçtehitlerin ve dini şahsiyetlerin rolü konulu bir konferansa katıldı.

Sayın Şeyh Ali Necefi: “Gerçekten de Irak, son yirmi yılda çok zor ve acımasız bir dönem yaşadı ve özellikle Saddam rejiminden sonra Irak'ı ve Irak halkını bir tür çatışma ve başıboşluk içine çekti. Çatışmalar, toplumun çeşitli düzeylerinde güvenliği, ekonomiyi, siyaseti ve diğer alanları sıkıntıya uğrattı ve çoğu zaman olumsuz gelişmelere yol açtı.” Dedi, ve şöyle devam etti: Gerçekten de Irak toplumumuzda bugüne kadar devam eden olumsuz gelişmelerden biride, yutlarını terk eden ailelerin geri dönüş haklarının bozulması ve ihlali söz konusudur. Bu ailelerin yıkılan evlerine geri dönme fırsatlarının oluşturulmasıdır.” Dedi.

Sayın şeyh Ali Necefi: “Gerçekten de, Necef Eşref'te merceiyetin rolü, ülkedeki mezhep çatışmalarından ve ailelerin yerinden edilmesinden daha önce geliyor. Onlar için iyi bir yaşam şartının oluşturulması için merceiyetin çok önemli uygulamaları vardı. Onlar için hüseyniyelerin (Barınakların) açılmasını ve günlük yaşamları için gerekli koşulların sağlanması için çeşitli yardımların yapılmasını emrettiler. Kendilerine yardımcı olacak kurumlar ve kutsal türbeler talimat verdiler, yüzbinlerce göçmen aileye güvenlik ve barınma yardım sağladılar. Onlar için milyonlarca dolar harcandı, göçmenlere mezhepçilikten ve ırkçılıktan uzak, insancıl davranıldı.” Dedi.

Ayrıca swayın Şeyh, taklit mercelerinin durumunu şöyle ifade etti: “Önceden de malumdur ki; merceiyet; şiddetin, kavganın, zorbalığın ve yerinden edilmenin her türlüsüne karşıdır. Merceiyetin bu günkü pozisyonu, ailelerin şehirlerine ve evlerine geri dönmeleri ve doğal yaşamlarını sürdürmeleri için normal koşulların oluşturulması ve onlara Iraklı kimliklerinin gerekli güvenliğini ve korunmasını sağlamaktır.” Dedi. NECEF TELEGRAM KANALINA KAYDOL


GÖNDER
YAZDIR
KAYDET