مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) از رئیس شورای سازمان ندای ژنو استقبال کردند..

مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) از رئیس شورای سازمان ندای ژنو استقبال کردند..

4/4/2022
مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله): دین مبین اسلام بر اهمیت حفظ کرامت انسان تاکید کرده و اهمیت آن را برای انسان بیان کرد است.

مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) از رئیس سازمان ندای ژنو آقای جون کلیر و هیدت همراه ایشان دیدار کرده تا فعالیتهای این سازمان در عراف و کشورهای دیگر را به ایشان گزارش کنند.

ایشان در این دیدار خاطرنشان کردند که اسلام بر مساله کرامت انسان و اهمیت آن تاکید کرده و آن را برای انسان بیان کرده است. ایشان فرمودند: خداوند منان (سبحانه وتعالی) اساس و پایه کرامت انسان را در کتاب خود ذکر کرده و فرمود: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ).

ایشان افزودند: دین اسلام که دین میلیون ها نفر در سراسر جهان است از دو طریق به ما منتقل شده است. یکی از طریق اصحاب جلیل پیامبر و دیگری از طریق اهل بیت پیامبر (علیهم السلام) که همانا امتداد و استمرار واقعی راه و سیره پیامبر اسلام (صلوات الله علیه وآله) هستند. این دینی که ما به آن اعتقاد داریم و به آن ایمان داریم و بر اساس آموزه های آن عمل می کنیم دینی که بر صلح و محبت و برادری تاکید می کند که همانا نمود دین محمدی اصیل است.