Hüzn ayının daxil olması ilə… Şeyx Əli Nəcəfi bir necə müqəddəs məkanlarda bayraqların dəyişdirilməsi mərasimində iştirak edib.

Hüzn ayının daxil olması ilə… Şeyx Əli Nəcəfi bir necə müqəddəs məkanlarda bayraqların dəyişdirilməsi mərasimində iştirak edib.

1/8/2022
 Şeyx Əli Nəcəfi Kərbəla da İmam Hüseyn və Həzrət Əbəlfəzl (ə.s )-ın hərəmlərinin üzərində olan və bir neçə müqəddəs məkanlarda bayraqların dəyişdirilməsi mərasimində iştirak edib Hər bir müqəddəs məkanda çıxış edən Şeyx Əli Nəcəfi çıxışları zamanı İmam Hüseyn (ə.s ) fəzilət və məqamından və dinin ayaq da qalması üçün özünü və ailəsini fəda etməsindən söz açdı. Bu gün dünya da müxtəlif dinlər və fikirlər mövcuddur. Bunların hamısının İmam Hüseyn (ə.s ) məktəbindən dərslər öyrənməyə ehtiyacları vardır və bu gün bu məktəbdən qəhrəmanlıq və fədakarlıq dərslərini öyrənirlər. Şeyx Əli Nəcəfi çıxışları zamanı İmam Hüseyn (ə.s )-ın məktəbinin hədəfi insanlıq hədəfi olmasından və İmam Hüseyn (ə.s )-ın şəhadətinin dinin ayaqda qalması üçün və həqiqi dinin aradan getməməsi üçün olduğunu qeyd etdi. Daha sonra Şeyx Əli Nəcəfi Şəairul Hüseyniyyənin ayaqda qalması Peyğəmbər (s.ə.v.s )-ə ehtiram və bağlığılın bildirilməsi olduğunu və həqiqi islam dininin bu olduğunu və Allahın şüarlarının təmsil olunduğu, bu böyük Hüseyni şüarların əxlaq  və əqaid və din olduğunu bildirdi. Şeyx Əli Nəcəfi Şəairul Hüseyniyyəni bəni üməyyədən bəri heç kim nə qabağını ala bilib və nə də aradan apara bilib. Bu gün artıq bu şüar genişlənməkdədir. Ona görə ki, İmam Hüseyn (ə.s ) haqqın köməyinə gəldi və əsl islamı qorudu və saxladı. Ona görədə Allah öz iradəsi ilə bu şüari günü gündən genişləndirir və yayır. Bu günlərdə Əhli-Beyt (ə.s ) ardıcılları məzlum Seyyiduş şühədaya əza saxlayır və onun məclislərini ihya edirlər. İmam Hüseyn (ə.s ) özünü və ailəsini dinin ayaqda qalması üçün fəda etdi və bizim boynumuzda bir haqqdır ki, bizlər dini və onun göstəriş və əmrlərini ayaqda saxlayaq və hər bir ixtilaf  və düşmənçiliyin qarşısında dura bilmədiyini bildirdi.