دیدار هیئتی از خدام مرقد مطهر ابوالفضل العباس با مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) و بهرمندی از إرشادات ایشان

دیدار هیئتی از خدام مرقد مطهر ابوالفضل العباس با مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) و بهرمندی از إرشادات ایشان

8/1/2023
    مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در خلال سخنان خود به خدام مرقد مطهر حضرت ابوالفضل العباس تاکید کردند که فضل، منزلت و جایگاه خدام مرقد مطهر حضرت ابوالفضل العباس بسیار بالاست و این خدمت برای خادم و ذریه آنان تا روز قیامت مایه شرف، عزت و  باهاتا ست.

ایشان به شروط و واجبات مومنان بویژه آراستگی به خدمت به چنین مراقد و بقعه های متبرکی مانند مرقد مطهر حضرت ابوالفضل (علیه السلام) تاکید کرده، و آنان را وعظ و ارشاد فرمودند.

هیئت نیز از جانب خود گزارشی از اقدامات و خدماتی که به زائران این مرقد مطهر ارائه میشود را به ایشان تقدیم کرده و در پایان از فرصتی که ایشان در اختیارشان قرار دادند تشکر و قدردانی کردند. ایشان نیز برای توفیق روزافزون مهمانان در پیشگاه خداوند دعا کردند.