مسؤول دفتر مرجع عالیقدر (دام ظله):ما رفتار وحشیانه نیروهای امنیتی با طلاب علوم دینی را محکوم می کنیم

مسؤول دفتر مرجع عالیقدر (دام ظله):ما رفتار وحشیانه نیروهای امنیتی با طلاب علوم دینی را محکوم می کنیم

20/5/2014

* رفتار دولت عراق یادآور اقدامات وحشیانه حزب بعث معدوم علیه طلاب حوزه علمیه نجف است...

*هرکس با مرجع عالیقدر نجف (دام ظله) به خاطر موضع اخیرشان مشکلی دارد ... خود ایشان و دفترشان که هست ...

مسؤول دفتر معظم له جناب آقای شیخ علی نجفی (دام تأییده) ، در دیدار با تعدادی از اصحاب رسانه در مورد دستگیری جمعی از طلاب پاکستانی حوزه علمیه، اظهار داشت که هرکس با مرجع عالیقدر نجف (دام ظله) به خاطر موضع اخیرشان در باب انتخابات نسبت به برخی سیاستمداران فاسد و سهل انگار مشکلی دارد، به جای تعرض به طلاب حوزه علمیه و دستگیری آنها به خود معظم له و دفتر ایشان مراجعه کند.

جناب شیخ علی نجفی یادآور شد که رفتار دولت عراق یادآور اقدامات وحشیانه حزب بعث معدوم علیه طلاب حوزه علمیه نجف است، چرا که پلیس بدستور مقامات بلند پایه دولتی به بهانه نداشتن اقامت رسمی در عراق اقدام به دستگیری دهها طلبه پاکستانی کرد که در حوزه علمیه نجف به تحصیل علم مشغولند؛ به ایشان می گوییم که پیش از این کجا بودید؟ دراین مدت که پست و منصب داشتید حالا به یاد اقامت افتادید؟ و از پیگیری اقامت ایشان چه هدفی را دنبال می کنید؟

مسؤول دفتر معظم له ضمن اعلام پایبندی حوزه علمیه به اقدامات قانونی، احترام به اصول انسانی و عدم جسارت به نهاد حوزه علمیه را مورد تأکید قرار داد ...

شایان ذکر است که حوزه های علمیه در اعتراض به این اقدامات یک روز تعطیل شد و از سوی حوزه های علیمه، مؤسسه های مذهبی و دیگر نهادهای اجتماعی داخل و خارج عراق بیانیه ها و اعلامیه های بسیاری صادر گردید ...