Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi Vasit şəhərində əza məclisi əsnasında Zeynəbi köməklik qatarını xatırlatdı.

Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi Vasit şəhərində əza məclisi əsnasında Zeynəbi köməklik qatarını xatırlatdı.

18/2/2022
Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi Vasit şəhərinin Nomaniyyə məntəqəsində əza məclisi əsnasında Zeynəbi köməklik qatarını özünün təbliğat səyləri çərçivəsində xatırlatdı. Seyid Haşim əl-Yasiri bildirdi: Xanım Zeynəb Kübra Tahirə (ə.s ) səbr və fədakarlığın son dərəcəsini təqdim etdi və bütün dünyaya diktatotorlar, zalımlar və münafiqlərlə necə cihad etmək lazımdır onun keyfiyyətini öyrətdi, və onları son dərəcədə məğlub etdi, və müsəlmanlara müsəllət olmuş hakimiyyət saraylarında və şəhərlərinin içində onları məğlub etdi . Əlavə edərək qeyd etdi: Qurbanlar böyük, kömək edən yox və yardım edənin gücü çatmırdı, burada şücaət və təqvasını bariz et və Allah təaladan olan güc və qüvvətlə həqiqətdə imamət üçün istinad idi . Əl-Yasiri bu kədərli hadisə ilə əlaqədar öz təziyə diləklərini İmam Mehdi (canımız Onun ayağının tozuna fəda olsun ) və bütün müctehidlərə və islam ümmətinə təqdim etdi.