مرجع عالیقدر نجفی در استقبال از هیئتي از مرقد مطهر حضرت ابوالفضل:فریضه واجبی که باید به عنوان شیعیان، محبان و پیروان اهل بیت (ع) به جای آوریم رعایت تقوا در همه کارهاست

مرجع عالیقدر نجفی در استقبال از هیئتي از مرقد مطهر حضرت ابوالفضل:فریضه واجبی که باید به عنوان شیعیان، محبان و پیروان اهل بیت (ع) به جای آوریم رعایت تقوا در همه کارهاست

3/10/2022
مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) از گروهی از خدام مرقد مطهر حضرت ابوالفضل استقبال کرده و آنان از ارشادات موعظه های روشنگرانه ایشان بهرمند شدند. ایشان در این دیدار بر ضرورت توجه انسان به مساله تقوا تاکید کرده و افزودند: انسان باید مدارج تقوا و ایمان را طی کند تا با تقرب به درگاه خداوند سبحان (عز وجل) رضایت او را کسب کند و مورد عنایت رسول خدا و اهل بیت مکرم ایشان (صلوات الله علیهم اجمعین) قرار گیرد.

ایشان بر این مساله تاکید داشتند که امیر مومنان (علیه السلام) به امیر متقیان ملقب بودند؛ پس ما نیز به عنوان شیعه، و محب و پیرو ایشان باید در همه اعمالمان تقوا و ایمان را در نظر داشته باشیم، زیرا تقوا اساس و معیار سنجش و قبول همه اعمال ماست.

ایشان افزودند: اولین گام در کسب مدارج بالای تقوا محاسبه مستمر نفس است. به همین خاطر ائمه اهل بیت (علیهم السلام) بر مساله محاسبه نفس و حسابرسی به آن را به ما توصیه می کنند و می فرمایند که انسان باید در همه کارها چه کوچک چه بزرگ، و در گفتار و چه در کردار باید به محاسبه نفس بپردازد تا خطاهای گذشته را جبران و شرایط توبه صحیح را به جای آورد.

ایشان بر این مساله تاکید فرمودند که خادمان در مراقد مطهر اهل بیت باید الگوی افراد جامعه باشند و صفات نیک و رفتار درست را در خود پرورش دهند؛ زیرا این مراقد مطهر اماکن عبادات و تقوا در سراسر جهان است.