طبق عادات سالانه ایشان در ماه مبارک رمضان....

طبق عادات سالانه ایشان در ماه مبارک رمضان....

7/4/2022
مرجع عالیقدر نجفی به دیدار مرجع عالیقدر سیستانی و شیخ فیاض (دام ظلهما) و دفتر سید الحکیم (قدس سره) رفتند.

مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) با مراجع عظام تقلید آقایان جناب سید علی سیستانی (دام ظله) و جناب شیخ فیاض (دام ظله) دیدار کردند.

ایشان همچنین به دفتر مرجع فقید سید محمد سعید الحکیم (قدس سره) رفته و سوره مبارکه فاتحه را برای شادی روح پاک و مطهر ایشان قرائت کردند.

شایان ذکر است که این دیدارها بر اساس عادت سالانه ایشان در ماه مبارک رمضان انجام می گیرد.