استقبال مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) از خانواده آل بحر العلوم در دفتر ایشان

استقبال مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) از خانواده آل بحر العلوم در دفتر ایشان

20/4/2023
     مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) از هیئتی از خانواده و بزرگان سادات آل بحر العلوم استقبال کردند.

     ایشان به درگاه خداوند منان برای آمرزش متوفیان این خانواده بزرگ، اعیان و سادات عظام خانواده دعا کرده و از خداوند منان (عزّ اسمه) خواستار شدند که آنان را با اجداد مطهرشان محشور گرداند.

     در پایان ایشان بر اهمیت و جایگاه ویژه نجف اشرف و نقش بارز آن در حفظ و پاسداری از شریعت اسلام و رجال پاک آن تاکید کردند.