Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.) Kasım el - Ata kuruluşunu kabul ederken: Gençlerin, üniversitelerde güzel ahlaka sahip olmaları ve haramlardan kaçınmaları gerekmektedir

Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.) Kasım el - Ata kuruluşunu kabul ederken: Gençlerin, üniversitelerde güzel ahlaka sahip olmaları ve haramlardan kaçınmaları gerekmektedir

11/2/2022
Dinden ve güzel ahlaktan uzak durmak, gençleri zaafa, kaosa ittiği gibi asıl öğrenme hedefine ulaşmadaki başarılarından da uzaklaştırır.

Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.), nasihat, tavsiye ve talimatlarını dinlemek için gelen Kasım el-Ata kurumunun temsilci heyetini kabul etti.

Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.) şöyle buyurdular: “Müminlerin dinine dikkat etmesi ve takva derecelerine yükselmeleri gerekir, çünkü takvâ, amellerin kabulüne, ahlâkın korunmasına sebep olduğu gibi haramlardan sakınmanın da ana temelidir.”

Muhterem Taklid Mercesi (Allah onun ömrünü uzun etsin.), mü'minlerin amellerini daima yüce Allah’a yaklaşma niyetiyle yapmaları gerektiğini ve bütün amellerin esasının bu olması gerektiğini vurguladı.

 Saygıdeğer Taklid Mercesi’nin (Allah onun ömrünü uzun etsin.)  belirttiği gibi, tüm işlerimizde takva önemlidir, çünkü takva amellerin kabul edilme ölçüsü ve kriteridir. Takvanın ilk adımı, yatmadan önce nefsi günlük hesaba çekmektir. Küçük ve büyük bütün amel ve sözler üzerinde durmak, hakkı batıldan ayırmak, bütün hatalardan tövbe etmek ve onları terk edip düzeltmek için gerçek niyette bulunmak gerekir.

Muhterem Taklid Mercesi (Allah onun ömrünü uzun etsin.), gençlerin üniversitede güzel ahlaka ve dine bağlı  kalmaları ve haramlardan kaçınmaları gerektiğini, çünkü güzel ahlaktan ve dinden uzak durmanın gençleri zayıflık ve kaostan, asıl amaç olan öğrenme ve öğretmekten uzak tuttuğunu vurguladı. İlim öğrenmek ve ders çalışmaktan gayenin, yüce Allah’a yaklaşmak ve O'nun rızasını yerine getirmek olması gerektiğini vurguladı.

 Muhterem Taklid Mercesi, (Allah onun ömrünü uzun etsin.), müminlerin söz ve fiillerle başkalarına zarar vermemeleri gerektiğini vurguladı. Müminlerin dünyayı iyilik yapmak ve günahlarına kefaret etmek için kullanmaları, kıyâmet günü için güçlenmek ve cennete girmek için salih ameller işlemeye dikkat etmeleri gerektiği konusunu tekit etti.