Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi Əmirəl-möminin (ə.s )-ın viladətinin il dönümündə İmam Həsən (ə.s )-ın qızının Ələviyyə Şərifənin ziyarətgahında təşkil olunmuş bayram tədbirində iştirak etdi.

Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi Əmirəl-möminin (ə.s )-ın viladətinin il dönümündə İmam Həsən (ə.s )-ın qızının Ələviyyə Şərifənin ziyarətgahında təşkil olunmuş bayram tədbirində iştirak etdi.

27/2/2022
Şeyx Əli Nəcəfi: Onun viladətini qeyd etdiyimiz zaman yalnız əqidəmizi, dinimizi və prinsiplərimizi qeyd edirik Çünki O, (ə.s ) ümmət və ictimaiyyətin kimliyini təmsil edir. Şeyx Nəcəfi: Əmirəl-möminin (ə.s ) Allahın evindən Allahın evinə getdi və yaşayışında, işlərində, danışığında və fikirlərində Allah təaladan ayrılmadı.   Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi və mərkəzi ofisinin müdürü Şeyx Əli Nəcəfi İraqda şərafətli şiə ziyarətgahlarını idarə edən İmam Həsən Müctəba (ə.s )-ın qızı Seyidə Şərifə Ələviyyə Tahirənin ziyarətgahı ilə birlikdə İmam Əmirəl-möminin Əli bin Əbu Talib (ə.s )-ın gözəl viladətin il dönümü münasibətilə təşkil olunmuş (Əmirəl-möminin (ə.s )-ın viladəti üçün böyük xəbər ) adlı  konfransda möminlərin çoxunun hazır olduğu tədbirinin ortasında iştirak etdi. Şeyx Nəcəfi bu münasibətlə bağlı çıxışında qeyd etdi ki, biz Onun viladətini qeyd edərkən yalnız öz əqidəmizə, dinimizə və prinsiplərimizi qeyd edirik və öz kimliyimizə bürünürük Çünki O (ə.s ) ümmət, ictimaiyyət və mənsubiyyəti təmsil edir. Hörmətli Şeyx təkidlə qeyd etdi ki, həqiqətən Peyğəmbər (s.ə.v.s )-ın viladəti baş verən zaman bütün xalqlara bəyan etmək üçün və onların bu böyük hadisəyə diqqətlərini çəkmək üçün yer üzünün insanlarına müxtəlif yerlərdə, mənsubiyyətlərdə, dillərdə və mədəniyyətlərdə məlum olan hadisələr ilə əlamətlərlə müşayiət olundu, və Onun dünyaya gəlişi Onun əli ilə aləmdə böyük dəyişikliyə bir əlamət idi, və əlavə edərək həqiqətən tarix işarə edirki, Böyük hörmətli Əbu Talib (ə.s ) qardaşı Əbdullahın (ə.s ) uşağı dünyaya gəlişi ilə bağlı müjdələnən zaman dedi  Fatimə binti Əsəd Peyğəmbər Əzəmin (s.ə.v.s ) dünyaya gəlişi ilə əlaqədar ona müjdə verdiyi zaman dedi: Bir səbt səbr et (sənə deyəcəm ) sənə Onun kimi peyğəmbərlikdən başqa müjdə verəcəm və dedi: Səbt otuz ildir, və Peyğəmbər (s.ə.v.s )-lə Əmirəl-möminin (ə.s )-ın arasında otuz il vardır, bəyan etdiki həqiqətən Əmirəl-möminin (ə.s )-ın viladəti böyük İlahi möcüzəsi ilə baş verdi. Hörmətli Şeyx əlavə etdiki həqiqətən İmam Əli (ə.s ) birinci şəxsdirki, Peyğəmbər (s.ə.v.s )-in izinə düşərək Onun əsəri ilə gedərdi və Onun hərəkət və sükunundan öyrənərdi və sülh və müharibədə və yaxşı və pis vaxtlarda Peyğəmbər (s.ə.v.s )-lə birlikdə idi və özünü Peyğəmbər (s.ə.v.s )-i qorumaq üçün fəda edərdi və O əmanətlərin məsuliyyətlərini daşımağı və Fatimələri Məkkə mükərrəmədən, Mədinə münəvvərəyə aparmaq məsuliyyətini öhdəsinə götürdü və qüreyşlərlə müxalifətçilik etməkdən çəkinmədi, qorxmadı, və buradan işarə edirikki, həqiqətən Peyğəmbər (s.ə.v.s ) Mədinə münəvvərəyə Əmirəl-möminin (ə.s ) Fatimələr ilə çatmamışdan öncə daxil olmadı və onlarla birlikdə daxil oldu. Hörmətli Şeyx əlavə etdiki həqiqətən Əmirəl-möminin (ə.s ) ümmətin tanıdığı birinci məzlum və ənböyük məzlumdur, İşarə etdi ki həqiqətən (Əleyhissalam )-a Onun haqqı və məqamına hörmətsizliklə zülm olundu, və Onun elminə qulaq asılmadı və əməl olunmadı, hörmətli Şeyx təkidlə qeyd etdi ki,  həqiqətən Əmirəl-möminin (ə.s ) Allahın evindən Allahın evinə getdi, və Allah təaladan öz yaşayışında, əməlində, işlərində, sözlərində və fikirlərində ayrılmadı və ümmətin atası idi və cəmiyyət və hüquqlarını müdafiə edirdi və cəmiyyətlə maraqlanar və mehriban idi və ədaləti tətbiq etməyə qətiyyətli idi.