Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi paytaxt Bağdadda xütbə oxuyub, Seyid Heydər əl-Mubərqa müəssisəsində möminlərlə görüşdü.

Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi paytaxt Bağdadda xütbə oxuyub, Seyid Heydər əl-Mubərqa müəssisəsində möminlərlə görüşdü.

30/10/2022
İnsanın dünya və axirət səadəti Əhli-beytə (ə.s ) tabe olmaq, onların üslubuna və düşüncələrinə bağlı olmaq ətrafında cəmlənir. Hər kəs möminlərin imanını zəiflətməyə, bununla da cəmiyyətin inancını pozmağa, dini və milli kimliyini dəyişməyə yönəlmiş fitnələrlə üzləşməlidir. Ölkənin, cəmiyyətin, dinin mənafeyi naminə yaxınlaşmaq, sıraları birləşdirmək, ixtilafları rədd etmək hər kəsin borcudur. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi və onun Nəcəful-Əşrəfdəki mərkəzi ofisinin müdiri Şeyx Əli Nəcəfi paytaxt Bağdaddakı Rəsul məscidində, möminlərin geniş iştirakı ilə xütbə oxuyub. O, Hörmətli Mərcəi Təqlidin (kölgəsi davamlı olsun ) möminlər üçün salamını və duasını onlara çatdırdı. Nitqində möminlərin təqva və Allaha yaxın olmaq niyyəti ilə çalışmalı olduqlarını vurğuladı. Çünki təqva, əməllərin qəbulu üçün əsasdır. O, Əmirəl-möminin (ə.s ) Seyyidul-Ətqiya (təqvalıların ağası ) adlandırıldığını və bizim şiə, aşiq və ardıcıl olaraq təqvalı olmağımızın vacib olduğunu izah etdi. Hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi qeyd etdi ki, insanın dünya və axirət səadəti Əhli-beytə (ə.s ) tabe olmaq, onların üslub və düşüncələrinə bağlı qalmaq və onların yolu ilə getməkdən ibarətdir. Onlar həqiqi yolu və Uca Allahın razılığına çatmaq üçün doğru yolu təmsil edirlər. Sonra Hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi cümə namazında möminlərə imamlıq etdi. Eyni səviyyədə Hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi Seyid Heydər Əl-Mubərqanın müəssisəsində möminlərlə görüşüb və burada cənab Məcid Əl-Mubərqa tərəfindən qəbul edilib. Hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi möminlərlə söhbətində vurğuladı ki, cəmiyyətləri idarə etmək üçün bir addım olaraq hər kəs möminlərin imanını zəiflətmək və bununla da cəmiyyətin imanını pozmaq, onun dini və milli kimliyini dəyişdirmək məqsədi daşıyan fitnələrlə üzləşməlidir. Hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi vurğulayıb ki, ölkə, cəmiyyətin və dinin mənafeyinə nail olacaq şəkildə yaxınlaşmaq, səfləri birləşdirmək, ixtilafları rədd etmək, fitnələri dəf etmək hamının borcudur. Nəcəful-Əşrəfin region xalqlarına qarşı ən böyük terror aktı ilə üzləşdiyini və qalib gəldiyini vurğuladı. Və onun qələbəsi Allah üçün və gözlənilən İmamın (ə.f ) köməyi və qayğısı ilə oldu.Bundan əlavə, Hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi seyid Heydər Əl-Mubərqanın yaradıcılığına baxdı, onun ən mühüm nailiyyətləri ilə tanış oldu və onu parlaq səylərinə görə təbrik etdi.