نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر شیخ نجفی (دام ظله) در کربلا:توزیع وعده های غذایی به خانواده های نیازمند

نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر شیخ نجفی (دام ظله) در کربلا:توزیع وعده های غذایی به خانواده های نیازمند

11/10/2022
نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر (دام ظله) در کربلا معلا/ شهرستان طویریج چندین وعده غذایی بین خانواده های نیازمند توزیع کرد.

    آقای سید قاسم جابر الموسوی در این باره گفتند: "توزیع این وعده های غذایی طی تلاشهای ویژه ای صورت گرفته، و نمایندگی تلاشهای مضاعفی را در آینده برای چنین اقدامات مبارکی مبذول خواهد کرد، و وعده های غذایی بیشتری را به خانواده-های نیازمند که نیاز مبرمی به این بسته های غذایی دارند، بصورت دوره ای تقدیم خواهد کرد".

ایشان در سخنان خود خاطر نشان کرد: این تلاشها به امید خدا ادامه خواهد داشت و سعی می کنیم افراد نیازمند بیشتری شامل این بسته های کمکی شود و وعده های غذایی بیشتری نیز به نیازمندان تقدیم خواهد شد. ما در گذشته تلاشهای مضاعفی را در این زمینه داتشیم و این اقدامات به امید خدا ادامه خواهد داشت.

موسوی از تمامی دست اندرکاران این اقدامات تشکر کردند و از حمایت آنان از نمایندگی برای استمرار این اقدامات خیرخواهانه و کمک به خانواده های نیازمند، تقدیر و تشکر کرد.