Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Al-Budeyr ilə gəlmiş Quran kərimi hifz etmək üçün bir neçə Quran əlaqə yaradanlardan ibarət heyəti qəbul edərkən.

Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Al-Budeyr ilə gəlmiş Quran kərimi hifz etmək üçün bir neçə Quran əlaqə yaradanlardan ibarət heyəti qəbul edərkən.15/2/2022


Kim nicat tapmaq istəyirsə Şeytanı özünə düşmən bilməlidir çünki Şeytan insan üçün xeyir istəmir və onunla döyüşür. Cənnətdən qovulmuş Şeytan nəfslərdə bəzi böyük günah və pis işləri gözəlləşdirir.. İraq öz cavanlarından onlarla ayağa qalxmaq üçün bütün səviyyələrdə və universitetlərdə bütün yüksək səviyyələri həyata keçirmələrini gözləyir. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Divaniyyə şəhərindən Onun ata vəsiyyət və göstərişlərini dinləmək üçün gəlmiş Al-Budeyr ilə birlikdə Quran hifz üçün olan bir neçə Quran əlaqələr heyətini qəbul etdi. Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun ) öz kəlamı zamanı təkidlə qeyd etdi ki, həqiqətən kim nicat tapmaq istəyirsə ona Şeytanı özü üçün düşmən tutması lazımdır Çünki Şeytan insan üçün xeyir bir şey istəmir və müharibə edir, və işarə etdi ki həqiqətən Şeytan elm tələbəsi ilə elm öyrənməkdə və öyrətməkdə və elmləri əldə etməkdə müharibə edir, və onu dərsdən ayırmaq və tənbəlləşdirmək üçün ciddi işlər görür və Şeytanın onunla müharibə etdiyi ruzini tələb etmək və gündəlik ruzisini ələ gətirmək üçün kəsb etdiyinə yetişmək, və təkid etdi ki bütün şəxslərə özlərini islah etmək üçün çalışmaq lazımdır Çünki bu islahatlar Şeytanla qarşılaşmağa bizim gücümüzü artırır və qələbə qazanmağa izzət verir. Mərcəi təqlid əlavə etdi, həqiqətən lənətlənmiş şeytan  nəfslərdə bəzi böyük günah və pis işləri gözəlləşdirir və sizlərə nəfslə mübarizə aparmaq və pis işlərdən çəkinmək və bəyənilməyən əxlaqdan uzaq olmaq lazımdır və hər bir şəxsə özünü islah etməsi vacibdir və ictimaiyyəti yavaş-yavaş islah etmək üçün mənbə və bir nöqtədir. Əlavə edərək qeyd etdi ki, həqiqətən İraq cavanlarından onlarla bütün müstəvidə ayaq üstə durmaq üçün və universitetlərdə yüksək səviyyələri həyata keçirməyi gözləyir, və işarə etdi ki həqiqətən İraq bütün cəhətlərdən seçilən bir vətəndir, o, hesablanması mümükün olmayan xeyir və sərvətə malikdir, və aləmdə mühüm bir mərkəzdir, və əkinçilik yeri olan təbiətə sahibdir, və o Əmirəl-möminin (ə.s ) dövlətinin mərkəzi və İmam Müntəzər (canımız Onun ayağının tozuna fəda olsun ) dövlətinin paytaxtıdır, İraqlı insan bütün aləmdə seçilən bir insandır. Heyəti təmsil edən şəxs öz növbəsində Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfiyə (kölgəsi davamlı olsun ) verdiyi nəsihət və göstərişlərə görə təşəkkür və minnətdarlıqlarını, və təkidlə qeyd etdi ki, həqiqətən ata, mənəviyyət və mərifət böyük mərcəi təqlidlərdə vücudlanıb.
Telegram kanalına üzv ol


Göndər
Çap et
Yadda saxla