Ünveristetdə Cavanlara gözəl əxlaqa mültəzim olmaq və haram işlərdən çəkinmək lazımdır.

Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Qasim əl-Əta müəssisəsini qəbul edərkən

Ünveristetdə Cavanlara gözəl əxlaqa mültəzim olmaq və haram işlərdən çəkinmək lazımdır.12/2/2022


Din və fəzilətli əxlaqdan uzaq durmaq, cavanları zəiflik, xaos və öyrənməkdən həqiqi hədəfi həyata keçirməməyə çəkir.. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Qasim əl-Əta müəssisəsindən hörmətli  mərcəi təqlidin ata nəsihəti və göstərişlərinə qulaq asmaq üçün gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etdi, hörmətli Mərcəi təqlid bəyan etdiki möminə dininə diqqət etmək və təqvanın mərtəbələrinə yüksəlmək lazımdır, çünki təqva əməllərin qəbulunda, əxlaqı qorumaqda və haramlardan uzaq olmaq üçün əsasdır. Hörmətli Mərcəi təqlid təkid etdi ki, gərək möminlər həmişə əməllərini Allahu təalaya yaxınlaşmaq niyyəti ilə etməsi lazımdır, çünki bütün əməlin əsasıdır, hörmətli Mərcəi təqlid işarə etdiki bizim bütün əməllərimizdə təqva əhəmiyyətlidir, çünki təqva qəbulun meyarıdır, və təqvanın ilk addımı gündəlik özünü yatmamışdan öncə hesaba çəkmək və bütün əməllər və sözlərin kiçik və böyüyünün üzərində durmaq, və düzgününü xətasından ayırmaq, və bütün xətalara görə tövbə etmək və onları tərk və düzəltmək üçün qəsd etmək lazımdır. Hörmətli Mərcəi təqlid təkidlə qeyd etdi ki, cavanlara ünveristetdə gözəl əxlaqa və dinə mültəzim olmaq və haramlardan çəkinmək lazımdır, çünki gözəl əxlaqdan və dindən uzaq durmaq cavanları zəiflik və xaosa və öyrənmək və dərs oxumaqda olan həqiqi hədəfi həyata keçirməkdən uzağa çəkir, şiddətli şəkildə qeyd etdi ki, elm öyrənməkdə və dərs almaqda hədəf Allahu təalaya yaxınlaşmaq və Onun razılığını həyata keçirmək olmalıdır. Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun ) təkidlə qeyd etdi ki, möminlər gərək başqalarına söz və əməllə pislik etməsinlər, və dünyadan gözəl əməl etmək üçün və xətalardan kəffarə olaraq istifadə etməlidir və qiyamət günü qüvvət və cənnətə daxil olma nailiyyətini qazandırmaq üçün olan hər bir gözəl əmələ diqqət etməlidir.
Telegram kanalına üzv ol


Göndər
Çap et
Yadda saxla