Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Misan şəhərindən müqəddəs ziyarətgahlara könüllü olaraq gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etdi

Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Misan şəhərindən müqəddəs ziyarətgahlara könüllü olaraq gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etdi13/6/2022Həsəd Allah Təalaya həqiqi imanın olmamasının nəticəsidir.

Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Misan şəhərinin övladlarından müqəddəs ziyarətgahlara xidmət etmək üçün gəlmiş könüllü dəstə ata vəsiyyət və nəsihətlərini dinləmək üçün gəlmiş heyəti qəbul etdi və Allahu təalanın bu bu ayəsində (Sizə bir mənfəət yetişəndə onlar qəmgin olur, sizə bir zərər toxunanda isə ona sevinirlər. Əgər səbr edib özünüzü qorusanız (Allahdan qorxsanız), onların hiyləsi sizə heç bir zərər yetirməz. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərini biləndir) olan əxlaqi və tərbiyəvi nöqtələri bəyan etdi, bəyan edərək qeyd etdi ki ictimaiyyətdə bir dəstə varki əgər möminlər yaxşı iş görməsələr pis olarlar və həmçinin əksidə düzgündür. Əlavə edərək bildirdiki dünya və axirətdə nicat tapmaq və feyzə yetişmək və Allah ilə birlikdə olmaq üçün gərək insanın səbrli və təqvalı olması vacibdir.

Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun) əlavə etdi ki, həqiqətən həsəd Allah Təalaya həqiqi imanın olmamasının nəticəsidir, elə bil ki həsəd aparan şəxs Allahu təalanın ona verilən nemətlərinə razı deyil və Onun insanlar arasında bölgüsünə etiraz edir, və o başqalarında olan nemətin aradan getməsini arzu edir və o çalışır və arzu edir ki başqalarından nemət çəkilsin.

Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun) əlavə etdiki, həqiqətən Peyğəmbər (s) öz övladı İmam Hüseyn (ə)-ı islama xatir qurban verdi və bizim həyata baxışımızın belə olması vacibdir və bizim qurbanlarımız malımız və övladlarımız əsl muhəmmədi islama xatir olmalıdır.
Telegram kanalına üzv ol


Göndər
Çap et
Yadda saxla