Ofisin xəbərləri

Mərcəi təqlidin xəbərləri
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Al-Budeyr ilə gəlmiş Quran kərimi hifz etmək üçün bir neçə Quran əlaqə yaradanlardan ibarət heyəti qəbul edərkən
  Kim nicat tapmaq istəyirsə Şeytanı özünə düşmən bilməlidir çünki Şeytan insan üçün xeyir istəmir və onunla döyüşür. *Cənnətdən qovulmuş Şeytan nəfslərdə bəzi böyük günah və pis işləri gözəlləşdirir.. İraq öz cavanlarından onlarla ayağa qalxmaq üçün bütün səviyyələrdə və universitetlərdə bütün yüksək səviyyələri həyata keçirmələrini gözləyir. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Divaniyyə şəhərindən Onun ata vəsiyyət və göstərişlərini dinləmək üçün gəlmiş Al-Budeyr ilə birlikdə Quran hifz üçün
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Britanyada yaşayan Pakistan əsilli nümayəndə heyətini qəbul etdi
  Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun) Pakistan və Britanyada olan Pakistan əsilli möminlərdən ibarət nümayəndə heyətini _onların İraqda müqəddəs ziyarətgahları ziyarət etmək üçün olduqları vaxtda_ hörmətli mərcəi təqlidin (kölgəsi davamlı olsun) ata nəsihət və məsləhətlərinə qulaq asmaq üçün, qəbul etdi. Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun) bir neçə dini və fiqhi göstərişlər verdi, və şəriətin vacibatını yerinə yetirib və haramlarından çəkinməyə mültəzim olmağın əhəmiyyətini şiddətlə qeyd etdi, həqiqətən
 • Ayətullah əl-üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Bəsrə və Neynavadan gəlmiş iki heyəti qəbul etdi
  Ayətullah əl-üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun): Həqiqi qələbəyə çatmaq əməllər və fikirlərlə nəfsi həmçinin paklaşdırmağı tələb edir, və bütün pis və xəta işlərdən pak olmaq. Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun) tələbələrə: Sizin elminizə və dərslərinizə bərəkət vermək üçün sizə Allah Təalaya yaxınlaşmaq niyyəti ilə elmi tələb etmək lazımdır. Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun) Bəsrə şəhərinin Mədinə rayonundan Mədinə rayonunun Saqi Ətaşa Kərbəla heyəti və Neynava
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) İraqdakı Almaniya Federativ Respublikasının səfirini qəbul etdi
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Almaniya Federativ Respublikasının Bağdaddakı səfiri hörmətli Martin Yiğar və onunla gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etdi. Hörmətli Mərcəi təqlid Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) həqiqətən Peyğəmbəri əkrəm Muhəmməd ibn Əbdullah (s)-ın gətirdiyi islam dini yalnız o ehtiram və insanlığa qiymət vermə dinidir, islam dininin məfhumu və ruhu, dinc yanaşı yaşamaq ruhunu yaratmaqdır, insan düşüncələrinə insan olaraq baxmaqdır, və həqiqətən Nəcəf
Ofisin xəbərləri
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Əmirəl-möminin (ə)-ın viladəti ilə əlaqədar müqəddəs Əmirəl-möminin (ə)-ın hərəmində təşkil olunmuş bayram tədbirində iştirak etdi
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi və mərkəzi ofisinin müdürü Şeyx Əli Nəcəfi Əmirəl-möminin (ə)-ın viladəti ilə əlaqədar müqəddəs Əmirəl-möminin Əli (ə)-ın hərəmində təşkil olunmuş bayram tədbirində iştirak etdi. Şeyx Əli Nəcəfi mediaya açıqlamasında qeyd etdi ki, Həqiqətən məşriq və məğribdə olan mühiblər bu günlərdə Peyğəmbərin (s) vəsisinin və bayraqdarının və yer üzündəki xəlifəsinin hansıkı, haqq ədalət və idarə etməni təmsil edir
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Əmirəl-möminin (ə)-ın viladətinin il dönümündə İmam Həsən (ə)-ın qızının Ələviyyə Şərifənin ziyarətgahında təşkil olunmuş bayram tədbirində iştirak etdi
  * Şeyx Əli Nəcəfi: Onun viladətini qeyd etdiyimiz zaman yalnız əqidəmizi, dinimizi və prinsiplərimizi qeyd edirik; Çünki O, (ə) ümmət və ictimaiyyətin kimliyini təmsiledir. * Şeyx Nəcəfi: Əmirəl-möminin (ə) Allahın evindən Allahın evinə getdi və yaşayışında, işlərində, danışığında və fikirlərində Allah təaladan ayrılmadı.   Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi və mərkəzi ofisinin müdürü Şeyx Əli Nəcəfi İraqda şərafətli şiə ziyarətgahlarını idarə edən İmam Həsən
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) İraqın kürdistanındakı nümayəndəsi..
  Qəzəbini cilovlayan İmam Kazim (ə)-ın həyat tərzindən dini mühazirə söylədi.   Ayətullah əl-üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) Süleymaniyyə şəhərinin mərkəzindəki, nümayəndəsi qəzəbini cilovlayan İmam Kazim (ə)-ın həyat tərzindən dini mühazirə söylədi, bu təbliğat səylərinin tərkibində baş tutdu. Və Şeyx Hüseyn Xoşnav mühazirəsi əsnasında  qeyd etdi: "Həqiqətən İmam (ə) həyatı siyasi islam tarixində mühüm tarixi mərhələni təmsil edir və Mənsurun, Məhdinin, Hadinin və Rəşidin bir müddət həyatınada təsadüf edir
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Peyğəmbərin məbəs konfransında iştirak etdi
  Hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi: Ərəblər məbəsdən öncə özləri-özləri ilə müharibə edən ümmət idi, və özləri-özlərini öldürürdülər, və zülmət və cəhalət dənizində batırdılar. Şeyx Nəcəfi: Peyğəmbər (s) yalnız 23 il ərzində bu ümməti bir haldan başqa hala dəyişdi; Çünki Peyğəmbər (s)-in əməli sözü ilə təqdim etdi. Şeyx Nəcəfi: Həqiqətən insaniyyətin bu gün qarşılaşdığı bütün döyüşlər, müşküllər və çətinliklər Allah Təaladan uzaqlaşdıqlarına görədir. Hörmətli Ayətullah əl-üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi


Vəkillərin xəbərləri
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Bağdad şəhərində İmam Hadi (ə) üçün əza məclisi təşkil etdi
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi paytaxt Bağdad şəhərinin Hüseyniyyə məntəqəsində özünün dini təbliğat səylərinin tərkibində İmam Hadi (ə) üçün əza məclisi təşkil etdi. Şeyx Kərim əl-Saidi əza məclisi əsnasında qeyd etdi: "Həqiqətən İmam Hadi (ə)-ın həyatı islama kömək və haqqa yardım etmək nə ilə nəticələnməsinə baxmayaraq böyük rolu oldu, nəticə ilə kəramətli ataları və babalarından  dini və milləti qorumaq
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Bəsrə şəhərində barışıq üçün təşkil olunmuş əşirə yığıncaqlarında iştirak etdi
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Bəsrə əl-Feyha şəhərində özünün dini təbliğat səylərinin tərkibində barışıq üçün təşkil olunmuş əşirə yığıncaqlarında iştirak etdi.Şeyx Əli əl-Maliki dedi: "Həqiqətən bu iştirak iki tərəfin arasında etibar və qardaşlıq ruhiyyə və çərçivəsini artırır, onlar nəticə olaraq bu bir xalqın və bir dinin övladlarıdır və ümumi səlahiyyətləri ictimaiyyətdə eyni səviyyədə qoruyub saxlamağın böyük yükü bizim üzərimizə düşür". Əlavə edərək qeyd
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Suriya və Livanda Xanım Zeynəb (ə) üçün təziyə yürüşündə qabağa keçdi
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi İmam Sahib Əsr Zamana (Canımız Onun ayağının tozuna fəda olsun) əza diləklərini çatdırmaq üçün Suriya və Livanda Şeyx Əli Bəhsun böyük bir heyətdən qabağa keçərək Livandan Suriyaya hərəkətə keçdi; Və o Bibisi, Əmirəl-möminin (ə)-ın qızı Xanım Zeynəb (ə) vəfatının il dönümü ilə əlaqədar, Əza yürüşü Şam mənqəsindən başlayaraq İmam Hüseyn (ə)-ın qızı Xanım Rüqəyyəni ziyarət
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Vasit şəhərində əza məclisi əsnasında Zeynəbi köməklik qatarını xatırlatdı
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Vasit şəhərinin Nomaniyyə məntəqəsində əza məclisi əsnasında Zeynəbi köməklik qatarını özünün təbliğat səyləri çərçivəsində xatırlatdı.Seyid Haşim əl-Yasiri bildirdi: Xanım Zeynəb Kübra Tahirə (ə) səbr və fədakarlığın son dərəcəsini təqdim etdi və bütün dünyaya diktatotorlar, zalımlar və münafiqlərlə necə cihad etmək lazımdır onun keyfiyyətini öyrətdi, və Onları son dərəcədə məğlub etdi, və müsəlmanlara müsəllət olmuş hakimiyyət saraylarında
Dərslər
FİQH
Usul
Təfsir
Əxlaq

Hicri təqvimi
1444/1/13   هـ
2022/08/11  مـ
Əlamətdar günlər
خطبة ابن زياد بعد أن قتل عفيف الأزدي (رضوان الله عليه) حينما تصدى له أثناء خطبته
إدخال السبايا إلى مجلس ابن زياد لعنه الله في الكوفة، وابن زياد لعنه الله يبعث بمن يبشر بقتل سبط رسول الله (ص) الإمام الحسين (عليه السلام) إلى المدينة المنورة
الحَرة عام (63هـ) على رواية
Mərcəi təqlidin tövsiyələri
Doğru yola başlanğıc, Rəsulullahın (sallallahu aleyhi və alihi vəsəlləm) həyatı ilə aydın və düzgün İslam tariximizdən olmalıdır. Bu itrətə bağlılığımız düz yolda (siratəl müstəqimdə) olduğumuz deməkdir.
Elektron ünvan
Əlaqə