Ofisin xəbərləri

Mərcəi təqlidin xəbərləri
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Ayətullah əl üzma Şeyx Lütfullah Safi Gülpəyaqanin (Allah ruhunu şad etsin) ailəsini qəbul etdi
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Nəcəfi Əşrəfdə mərkəzi ofisində Ayətullah əl üzma Şeyx Lütfullah Safi Gülpəyaqanin (Allah ruhunu şad etsin) ailəsini qəbul etdi. Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun), İslam aləminə baş verən itkinin böyüklüyünü qeyd etdi. O, müctehid və islam ümmətinin və əzəmətli peyğəmbərin Əhli beytnin (s) şiələrinin və elmi mərkəzin alimlərindən biri idi. Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun)
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Ayətullah əl üzma Şeyx Lütfullah Safi Gülpəyaqanin (Allah ruhunu şad etsin) ruhuna təşkil olunmuş fatihə məclisinə qatıldı
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Ayətullah əl üzma Şeyx Lütfullah Safi Gülpəyaqanin (Allah ruhunu şad etsin) ruhuna Xəzra məscidində təşkil olunmuş fatihə məclisində iştirak etdi.Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun) öz təziyə diləklərini mərhumun ailəsinə, sevənlərinə, tələbələrinə, ustadlara və elmi mərkəzin tələbələrinə çatdırdı.Və hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun) fatihə surəsini və Qurani Kərimdən bir neçə ayə oxuyaraq Allahu təaladan xüzu
 • Ünveristetdə Cavanlara gözəl əxlaqa mültəzim olmaq və haram işlərdən çəkinmək lazımdır
  Din və fəzilətli əxlaqdan uzaq durmaq, cavanları zəiflik, xaos və öyrənməkdən həqiqi hədəfi həyata keçirməməyə çəkir.. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Qasim əl-Əta müəssisəsindən hörmətli  mərcəi təqlidin ata nəsihəti və göstərişlərinə qulaq asmaq üçün gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etdi, hörmətli Mərcəi təqlid bəyan etdiki möminə dininə diqqət etmək və təqvanın mərtəbələrinə yüksəlmək lazımdır, çünki təqva əməllərin qəbulunda, əxlaqı qorumaqda və haramlardan uzaq olmaq üçün
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Pakistanlı İmam Hüseyn (ə) xətibi Seyid Şahənşah Nəqəvi və Ziyarətçilərdən ibarət bir qurupu qəbul etdi
  Hörmətli Mərcəi təqlid: Təqvada birinci addım inasanın özünü hər bir böyük və kiçik işlərdə gündəlik hesaba çəkməsidir. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun) Pakistan ölkəsindən gəlmiş İmam Hüseyn (ə) xətibi hörmətli Əllamə Seyid Şahənşah Nəqəvi və İraqda olan müqəddəs ziyarətgahları ziyarət etmək və dini şəairi əyaqda saxlamaq üçün ziyarətə gəlmiş bir qurup ziyarətçiləri qəbul etdi və onlara bir neçə ata öyüd və
Ofisin xəbərləri
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi İmam Hadi (ə)-ın şəhadətinin il dönümünü qeyd etmə mərasimdə iştirak etdi
  Hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi: Bu şəair böyük nemətdir, və onu ayaqda saxlamaqda diqqətli olmaqla və böyük bir formada təşkil etmək üçün iştirak etməklə Allahu təalaya şükür etmək bizə vacibdir.Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi və mərkəzi ofisinin müdürü Şeyx Əli Nəcəfi İmam Əli Hadi (ə)-ın şəhadətinin il dönümündə şəairi diniyyəni ayaqda saxlamaq üçün təşkil olunmuş mərasimdə möminlərlə iştirak etdi və
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi qaçqınların məsələlərinin müdafiəsində təşkil olunmuş müctehidlər və dini şəxsiyyətlərin rolu konfransında iştirak edib
  Şeyx Əli Nəcəfi: Əvvəlki iki on illikdə İraqın yaşadığı çətin vaxtlarda ölkəni bütün növlərdə çəkişmə və özbaşınalıq bürüdü. Nəcəfi: Dini müctehidlər bu ailələrin şəhərlərinə, elələrinə və yenidən təbii həyatlarına dönmələri üçün bütün lazimi şəraiti yaratmağın tərəfindədir. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi və mərkəzi ofisinin müdürü Şeyx Əli Nəcəfi Nəcəfi Əşrəf də Cenevrə təşkilatının təşkil etdiyi və mərcəi təqlid nümayəndələrinin, islam məzhəblərinin, dinlər və
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Divaniyyə şəhərində Əmirəl-möminin (ə) mövludu münasibəti ilə əlaqədar bayram tədbirində iştirak etdi
  Şeyx Əli Nəcəfi: Əmirəl-möminin (ə) bütün şəxsiyyətlər və kişilərin içində təsirli və sayılıb seçilən bir nümunəvi idir.Nəcəfi: Bu cür dünyaya gəlmə Əmirəl-möminin (ə) üçün bir fəzilətdir onda heç bir şəxs şərik deyil, baxmayaraqki düşmənlər onun (Kəbədə dünyaya göz açmağın) şənini azaltmağa çalışdılar lakin onlar uğursuz və ümüdsüz oldular.Nəcəfi: Cavanlarımız bu gün güc və bəxşiş mənbəyidir, onlara həqiqi nailiyyətləri əldə etmək üçün Əmirəl-möminini (ə) özlərinə öndər götürmələri vacibdir.Ayətullah əl
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Nəcəf Əşrəf də Əmirəl-möminin (ə) mövludunu ayaqda saxlamaq üçün təşkil olunmuş bayram tədbirində möminlərlə iştirak etdi.
  Şeyx Əli Nəcəfi: Sevənlərin bu ətirli mövludu qeyd etmələri yalnız dini, haqqı, ədaləti və insaniyyəti diriltməkdir. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi və mərkəzi ofisinin müdürü Şeyx Əli Nəcəfi Nəcəfi Əşrəf şəhərində bir dəstə möminlərin Əmirəl-möminin (ə)-ın mövludu münasibəti ilə əlaqədar təşkil etdikləri bayram tədbirində iştirak etdi. Şeyx Əli Nəcəfi öz növbəsində bildirdiki sevənlərin (Əhli-beyt aşiqlərin) bu ətirli mövludu qeyd etmələri yalnız


Vəkillərin xəbərləri
 • Milli birliyin möhkəmlənməsi üçün.. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) ofisinin nümayəndəsi Süleymaniyyə şəhərində əl-Xuşnav əşirəsinin böyüyü (Əşirə Şeyxi) ilə görüşdü
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) ofisinin nümayəndəsi Süleymaniyyə şəhərində _özünün ictimai mövzularda təbliğat səylərinin tərkibində_ əl-Xuşnav əşirəsinin Şeyxi ilə onun qonaq evini ziyarət edərkən görüşdü. Şeyx Hüseyn Xuşnav bu görüş və ziyarətin əhəmiyyətindən söhbət açdı, Görüş İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində Xuşnav əşirəsinin qonaq evində Xuşnav əşirəsinin Şeyxi Şeyx Nuzad və onunla bir neçə şəxsiyyətlərin iştirakı baş tutdu. Əlavə edərək bildirdi: “Həqiqətən bu görüşdən
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) ofisinin Babil şəhərinin nümayəndəsi İmam Hadi (ə) şəhadətini əyaqda saxlamaq üçün müqəddəs Samirra şəhərində iştirak edib
  Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) ofisinin Babil şəhərinin mərkəzindəki nümayəndəsi  _özünün dini təbliğat səylərinin tərkibində _ müqəddəs Samirra şəhərində İmam Hadi (ə)-ın şəhadətini əyaqda saxlamaq üçün iştirak etdi. Seyid Əziz əl-Əmidi qeyd etdi: “Həqiqətən Əhli beyt (ə)-ın milyonlarla şiə və mühiblərinin arasında İmam Əli Hadi (ə)-ın şəhadətini əyaqda saxlamaq üçün burada iştirak etmək həyata keçib, və mübarək ziyarət mərasimini həyata keçirməklə şərəfləndik. Əlavə edərək qeyd etdi: “Həqiqətən əza məclislərini
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) ofisinin nümayəndəsi Bağdadda bir neçə qəhrəman hərbi hissələrinə baş çəkdi
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) ofisinin nümayəndəsi özünün dini təbliğat səylərinin tərkibində, paytaxt Bağdadın Hüseyniyyə məntəqəsində Səlahəddin şəhərinin müqəddəs Samirra çəkişməsində bir neçə qəhrəman hərbi hissələrinə baş çəkdi. Şeyx Kərim əl-Saidi qeyd etdi ki, Həqiqətən bu ziyarət müqəddəs Samirra çəkişməsində, azad edən kişilər Həşdi Şəbi övladlarından qəhrəmanlarla əlaqə yaratma səylərinin tərkibində baş tutdu. Əl-Saidi, Öz təşəkkür və minnətdarlığını qəhrəman təhlükəsizlik qüvvələrindən qəhrəman kişilərinə çatdırdı, Onları düşmənin
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) ofisinin nümayəndəsi Süleymaniyyə şəhərində Dini məsələləri izah etmək üçün bir neçə dini mühazirələr söylədi
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) ofisinin nümayəndəsi Süleymaniyyə şəhərində _özünün dini təbliğat səylərinin tərkibində _ gündəlik namazlar arasında qardaşlara dini məsələləri izah etmək üçün bir neçə dini mühazirələr söylədi. Şeyx Hüseyn əl-Şuravi qeyd etdi: “Bu təşəbbüs şəri hökmləri izah etmək üçün olan səylərinin tərkibində baş verir, bu məsələlər namazda iştirak edən qardaşların ehtiyacları üçündür çünki dini əməllərin qəbulu və öhdələrinin Allah qarşısında
Dərslər
FİQH
Usul
Təfsir
Əxlaq

Hicri təqvimi
1443/10/23   هـ
2022/05/24  مـ
Əlamətdar günlər
وفاة العالم المحدث السيد نعمة الله بن عبد الله الحسيني الموسوي الجزائري سنة 1112هـ، صاحب كتاب قصص الأنبياء وغيره
Mərcəi təqlidin tövsiyələri
Ey övladlarım, İmam Huseyn (ə) ın ziyarəti gözəl əməllərin açıq bir hesabıdır. Ey möminlər yarışın.
Elektron ünvan
Əlaqə