Ofisin xəbərləri

Mərcəi təqlidin xəbərləri
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Ayətullah əl üzma Şeyx Lütfullah Safi Gülpəyaqanin (Allah ruhunu şad etsin ) ailəsini qəbul etdi.
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Nəcəfi Əşrəfdə mərkəzi ofisində Ayətullah əl üzma Şeyx Lütfullah Safi Gülpəyaqanin (Allah ruhunu şad etsin ) ailəsini qəbul etdi. Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun ), İslam aləminə baş verən itkinin böyüklüyünü qeyd etdi. O, müctehid və islam ümmətinin və əzəmətli peyğəmbərin Əhli beytnin (s ) şiələrinin və elmi mərkəzin
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Ayətullah əl üzma Şeyx Lütfullah Safi Gülpəyaqanin (Allah ruhunu şad etsin ) ruhuna təşkil olunmuş fatihə məclisinə qatıldı.
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Ayətullah əl üzma Şeyx Lütfullah Safi Gülpəyaqanin (Allah ruhunu şad etsin ) ruhuna Xəzra məscidində təşkil olunmuş fatihə məclisində iştirak etdi. Hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun ) öz təziyə diləklərini mərhumun ailəsinə, sevənlərinə, tələbələrinə, ustadlara və elmi mərkəzin tələbələrinə çatdırdı. Və hörmətli Mərcəi təqlid (kölgəsi davamlı olsun ) fatihə surəsini
 • Ünveristetdə Cavanlara gözəl əxlaqa mültəzim olmaq və haram işlərdən çəkinmək lazımdır.
  Din və fəzilətli əxlaqdan uzaq durmaq, cavanları zəiflik, xaos və öyrənməkdən həqiqi hədəfi həyata keçirməməyə çəkir.. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Qasim əl-Əta müəssisəsindən hörmətli  mərcəi təqlidin ata nəsihəti və göstərişlərinə qulaq asmaq üçün gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etdi, hörmətli Mərcəi təqlid bəyan etdiki möminə dininə diqqət etmək və təqvanın mərtəbələrinə yüksəlmək lazımdır, çünki təqva əməllərin qəbulunda, əxlaqı qorumaqda və haramlardan uzaq
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Pakistanlı İmam Hüseyn (ə ) xətibi Seyid Şahənşah Nəqəvi və Ziyarətçilərdən ibarət bir qurupu qəbul etdi.
  Hörmətli Mərcəi təqlid: Təqvada birinci addım inasanın özünü hər bir böyük və kiçik işlərdə gündəlik hesaba çəkməsidir. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfi (kölgəsi davamlı olsun ) Pakistan ölkəsindən gəlmiş İmam Hüseyn (ə ) xətibi hörmətli Əllamə Seyid Şahənşah Nəqəvi və İraqda olan müqəddəs ziyarətgahları ziyarət etmək və dini şəairi əyaqda saxlamaq üçün ziyarətə gəlmiş bir qurup ziyarətçiləri qəbul etdi və onlara bir
Ofisin xəbərləri
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi İmam Hadi (ə )-ın şəhadətinin il dönümünü qeyd etmə mərasimdə iştirak etdi.
  Hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi: Bu şəair böyük nemətdir, və onu ayaqda saxlamaqda diqqətli olmaqla və böyük bir formada təşkil etmək üçün iştirak etməklə Allahu təalaya şükür etmək bizə vacibdir. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi və mərkəzi ofisinin müdürü Şeyx Əli Nəcəfi İmam Əli Hadi (ə )-ın şəhadətinin il dönümündə şəairi diniyyəni ayaqda saxlamaq üçün təşkil olunmuş
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi qaçqınların məsələlərinin müdafiəsində təşkil olunmuş müctehidlər və dini şəxsiyyətlərin rolu konfransında iştirak edib.
  Şeyx Əli Nəcəfi: Əvvəlki iki on illikdə İraqın yaşadığı çətin vaxtlarda ölkəni bütün növlərdə çəkişmə və özbaşınalıq bürüdü. Nəcəfi: Dini müctehidlər bu ailələrin şəhərlərinə və yenidən təbii həyatlarına dönmələri üçün bütün lazimi şəraiti yaratmağın tərəfindədir. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi və mərkəzi ofisinin müdürü Şeyx Əli Nəcəfi Nəcəfi Əşrəf də Cenevrə təşkilatının təşkil etdiyi və mərcəi təqlid nümayəndələrinin, islam məzhəblərinin, dinlər
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) nümayəndəsi Divaniyyə şəhərində Əmirəl-möminin (ə ) mövludu münasibəti ilə əlaqədar bayram tədbirində iştirak etdi.
  Şeyx Əli Nəcəfi: Əmirəl-möminin (ə ) bütün şəxsiyyətlər və kişilərin içində təsirli və sayılıb seçilən bir nümunəvi idir. Nəcəfi: Bu cür dünyaya gəlmə Əmirəl-möminin (ə ) üçün bir fəzilətdir onda heç bir şəxs şərik deyil, baxmayaraqki düşmənlər onun (Kəbədə dünyaya göz açmağın ) şənini azaltmağa çalışdılar lakin onlar uğursuz və ümüdsüz oldular. Nəcəfi: Cavanlarımız bu gün güc və bəxşiş mənbəyidir, onlara həqiqi nailiyyətləri
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Nəcəf Əşrəf də Əmirəl-möminin (ə) mövludunu ayaqda saxlamaq üçün təşkil olunmuş bayram tədbirində möminlərlə iştirak etdi.
  Şeyx Əli Nəcəfi: Sevənlərin bu ətirli mövludu qeyd etmələri yalnız dini, haqqı, ədaləti və insaniyyəti diriltməkdir. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi və mərkəzi ofisinin müdürü Şeyx Əli Nəcəfi Nəcəfi Əşrəf şəhərində bir dəstə möminlərin Əmirəl-möminin (ə)-ın mövludu münasibəti ilə əlaqədar təşkil etdikləri bayram tədbirində iştirak etdi. Şeyx Əli Nəcəfi öz növbəsində bildirdiki sevənlərin (Əhli-beyt aşiqlərin) bu ətirli mövludu qeyd etmələri yalnız


Vəkillərin xəbərləri
 • Milli birliyin möhkəmlənməsi üçün.. Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) ofisinin nümayəndəsi Süleymaniyyə şəhərində əl-Xuşnav əşirəsinin böyüyü (Əşirə Şeyxi ) ilə görüşdü.
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) ofisinin nümayəndəsi Süleymaniyyə şəhərində _özünün ictimai mövzularda təbliğat səylərinin tərkibində_ əl-Xuşnav əşirəsinin Şeyxi ilə onun qonaq evini ziyarət edərkən görüşdü. Şeyx Hüseyn Xuşnav bu görüş və ziyarətin əhəmiyyətindən söhbət açdı, Görüş İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində Xuşnav əşirəsinin qonaq evində Xuşnav əşirəsinin Şeyxi Şeyx Nuzad və onunla bir neçə şəxsiyyətlərin iştirakı ilə baş tutdu. Əlavə edərək bildirdi:
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) ofisinin Babil şəhərinin nümayəndəsi İmam Hadi (ə ) şəhadətini əyaqda saxlamaq üçün müqəddəs Samirra şəhərində iştirak edib.
  Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) ofisinin Babil şəhərinin mərkəzindəki nümayəndəsi  _özünün dini təbliğat səylərinin tərkibində _ müqəddəs Samirra şəhərində İmam Hadi (ə )-ın şəhadətini əyaqda saxlamaq üçün iştirak etdi. Seyid Əziz əl-Əmidi qeyd etdi: “Həqiqətən Əhli beyt (ə )-ın milyonlarla şiə və mühiblərinin arasında İmam Əli Hadi (ə )-ın şəhadətini əyaqda saxlamaq üçün burada iştirak etmək, və mübarək ziyarət mərasimini həyata keçirməklə
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) ofisinin nümayəndəsi Bağdadda bir neçə qəhrəman hərbi hissələrinə baş çəkdi.
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) ofisinin nümayəndəsi özünün dini təbliğat səylərinin tərkibində, paytaxt Bağdadın Hüseyniyyə məntəqəsində Səlahəddin şəhərinin müqəddəs Samirra çəkişməsində bir neçə qəhrəman hərbi hissələrinə baş çəkdi. Şeyx Kərim əl-Saidi qeyd etdi ki, Həqiqətən bu ziyarət müqəddəs Samirra çəkişməsində, azad edən kişilər Həşdi Şəbi övladlarından qəhrəmanlarla əlaqə yaratma səylərinin tərkibində baş tutdu. Əl-Saidi, Öz təşəkkür və minnətdarlığını qəhrəman təhlükəsizlik qüvvələrindən qəhrəman kişilərinə çatdırdı,
 • Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) ofisinin nümayəndəsi Süleymaniyyə şəhərində Dini məsələləri izah etmək üçün bir neçə dini mühazirələr söylədi.
  Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun ) ofisinin nümayəndəsi Süleymaniyyə şəhərində _özünün dini təbliğat səylərinin tərkibində_ gündəlik namazlar arasında qardaşlara dini məsələləri izah etmək üçün bir neçə dini mühazirələr söylədi. Şeyx Hüseyn əl-Şuravi qeyd etdi: “Bu təşəbbüs şəri hökmləri izah etmək üçün olan səylərinin tərkibində baş verir, bu məsələlər namazda iştirak edən qardaşların ehtiyacları üçündür çünki dini əməllərin qəbulu və öhdələrinin Allah
Dərslər
FİQH
Usul
Təfsir
Əxlaq

Hicri təqvimi
1443/12/5   هـ
2022/07/05  مـ
Əlamətdar günlər
غزوة السويق سنة (2هـ)
وفاة الشيخ العارف الفيلسوف محمد حسين الغروي الاصفهاني (الكمباني) سنة (1361هـ)
Mərcəi təqlidin tövsiyələri
Ey övladlarım, İmam Huseyn (ə) ın ziyarəti gözəl əməllərin açıq bir hesabıdır. Ey möminlər yarışın.
Elektron ünvan
Əlaqə